Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Styczeń z Biblioteką Raczyńskich Skip to contentKatalog Online:  

Styczeń z Biblioteką Raczyńskich Drukuj
14 stycznia (sobota), godz.11.00

Rodzinne czytanie z Teatrem mplusm: Przyszywany dziadek Stanisławy Domagalskiej.
Biblioteka dla Dzieci, Al. Marcinkowskiego 23


17 stycznia (wtorek), godz. 18.00

Otwarcie wystawy Po co są dni? Kalendarze ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich.
Jak nasi przodkowie postrzegali czas i jak go odmierzali oraz jak wyglądały dawne kalendarze? Na te pytania spróbują odpowiedzieć twórcy wystawy ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich poświęconej kalendarzom. Zaprezentujemy dokumenty życia społecznego, stare druki, rękopisy i zbiory XIX i XX w. Wystawę wzbogaci wybór metafizycznych wierszy o przemijaniu autorstwa angielskich poetów, m.in.: Andrew Marvella, Georga Herberta, Philipa Larkina w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka.
W programie wykład Karoliny Tomczyk-Kozioł „W kwietniu jedz kury, kurczęta dla krwi naprawienia i mózgu wzmocnienia”. Kalendarze ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich.
W trakcie otwarcia wiersze angielskich poetów metafizycznych: Philipa Larkina, Sir Waltera Raleigha, Andrew Marwella, Thomasa Hardy'ego i Williama Shakespeara zaprezentuje aktor Teatru Polskiego w Poznaniu Andrzej Szubski.
Biblioteka Raczyńskich, Galeria Atanazego, Al. Marcinkowskiego 23


19 stycznia (czwartek), godz. 18.00

Przystanek Historia IPN w Bibliotece Raczyńskich: dyskusja o książce Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku pod redakcją Wojciecha Skóry i Pawła Skubisza z udziałem Pawła Skubisza, Wojciecha Bagieńskiego i Władysława Bułhaka.
Premiera filmu dokumentalnego o W. Chróście. Moderator: Krzysztof Brzechczyn.
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1


20 stycznia (piątek), godz. 18.00

Punkt w biografii, czyli Edwarda Stachury poznańskie peregrynacje i korespondencje. Prelekcja dr. Jakuba Beczka.
Dom Literatury Biblioteki Raczyńskich, ul. Wroniecka 14


24 stycznia (wtorek), godz. 18.00
Spotkanie z Arkadiuszem Wagnerem
, autorem książki Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil. W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu.
Organizator: Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki.
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1


26 stycznia (czwartek), godz. 18.00
Klub Książki u Raczyńskich: Jak pokochać centra handlowe Natalii Fiedorczuk.
Rozmowa z Justyną Zimną i Małgorzatą Łukowiak.
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1


31 stycznia (wtorek), godz. 16.30
Wtorek dla seniora: „A wariat to lepszy gość…”. O poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Prelekcja dr. Tomasza Umerle.
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1

 

Wystawy:

Biblioteka Raczyńskich, Galeria Edwarda, pl. wolności 19 (hol 1. piętra zabytkowego gmachu) 
Powstanie Wielkopolskie. Wydawnictwa ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich
Wystawa prezentuje książki związane z Powstaniem: pierwsze próby opisu zrywu, kalendarium Powstania Wielkopolskiego, publikacje rocznicowe oraz biograficzne. Na ekspozycji można zobaczyć również wybrane afisze obchodów rocznicowych m.in. pierwszej, trzeciej, piątej, dwunastej rocznicy. 

Biblioteka Raczyńskich, Galeria Atanazego, Al. Marcinkowskiego 23
od 17 stycznia:
Po co są dni? Kalendarze ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich
Jak nasi przodkowie postrzegali czas i jak go odmierzali oraz jak wyglądały dawne kalendarze? Na te pytania spróbują odpowiedzieć twórcy wystawy ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich poświęconej kalendarzom.
Zaprezentujemy dokumenty życia społecznego, stare druki, rękopisy i zbiory XIX i XX w. Wystawę wzbogaci wybór metafizycznych wierszy o przemijaniu autorstwa angielskich poetów, m.in.: Andrew Marvella, Georga Herberta, Philipa Larkina w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka.

Muzeum Literackie im. Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84
„Quo vadis” w sztuce
„Quo vadis” było źródłem inspiracji dla twórców wielu dziedzin sztuki.  Na wystawie „Quo vadis” w sztuce znajdują się obrazy do "Quo vadis" dwóch najważniejszych malarzy ilustrujących powieść Sienkiewicza - Jana Styki i Piotra Stachiewicza. Pokazywany jest także m. in. wybór pocztówek z ilustracjami różnych artystów, rzeźba „Walka Ursusa z turem”, fotosy z adaptacji filmowej z 1924 r. oraz kopia obrazu „Dirce chrześcijańska” H.
Siemiradzkiego będącego jedną z inspiracji Sienkiewicza.

Dom Literatury Biblioteki Raczyńskich, ul. Wroniecka 14
„Dam wam więcej – dam czego – niewypowiedzianego”. Wokół archiwaliów literackich Wincentego Różańskiego.
Wystawa jest propozycją podróży w świat poetyckich brulionów, które utrwalają teksty w momencie stawania się, zwykle jednak niedokończone, obiecujące zatem nieograniczoną ilość odczytań. Polifonia utrwalonego w autografie tekstu wchodzi w dialog z wielowątkową opowieścią o istnieniu poety w świecie, zawartą na kartach obszernej korespondencji prezentowanej na wystawie.

Hol Biblioteki Raczyńskich, Al. Marcinkowskiego 23
Wincenty Różański – planszowa wystawa biograficzna