Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Skip to contentKatalog Online:  

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Drukuj

Biblioteka Raczyńskich z siedzibą w Poznaniu, 61-739,  plac Wolności 19,
zwana dalej Zamawiającym,
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Wykonanie przebudowy wejścia dla niepełnosprawnych oraz pomieszczeń wewnątrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy Al. Marcinkowskiego 23 w Poznaniu,
zgodnie z Istotnymi  Warunkami Zamówienia wraz z załącznikami (IWZ).

Zaineresowanych prosimy o zapoznanie się z Dokumentacją dotycząca zamówienia:

  • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej [PDF]
  • Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) [PDF]
  • Załącznik nr 1 do IWZ - Projekt budowlany [PDF]
  • Załącznik nr 2 do IWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [PDF]
  • Załącznik nr 3 do IWZ - przedmiar - dokument pomocniczy [PDF]
  • Załącznik nr 4 do IWZ - Decyzja WUiA nr 1972 [PDF]
  • Załącznik nr 5 do IWZ - Wzór umowy [PDF]
  • Załącznik nr 6 do IWZ - Wzór formularza oferty [PDF]