Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - 3/2016/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Skip to contentKatalog Online:  

3/2016/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
Biblioteka Raczyńskich zawiadamia, że w dniu 9listopada 2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr 3/2016/pn na „Dostawę i montaż urządzeń nadawczo-odbiorczych RFID wraz z oprogramowaniem dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
Nr ogłoszenia w BZP 331764-2016. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik do niniejszej informacji.[PDF]