Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - 3/2016/pn Informacja z otwarcia ofert Skip to contentKatalog Online:  

3/2016/pn Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Biblioteka Raczyńskich zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 9.30 dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr 3/2016/pn na „Dostawę i montaż urządzeń nadawczo-odbiorczych RFID wraz z oprogramowaniem dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”
Nr ogłoszenia w BZP 331764-2016
Informacja z otwarcia ofert [PDF]