Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Kanon wielkopolskiej nowoczesności 2016 Skip to contentKatalog Online:  

Kanon wielkopolskiej nowoczesności 2016 Drukuj

 

 

 

Kanon wielkopolskiej nowoczesności to nowy projekt Biblioteki Raczyńskich poświęcony wielkopolskim ideom i wartościom. W popularny sposób pokazujemy naszych bohaterów: spółdzielców, bankowców, społeczników i filozofów, aby przypomnieć ich sposoby budowania społeczeństwa nowoczesnego, ale opartego na tradycji. Pragniemy skorzystać z pomysłów naszych poprzedników oraz sprawdzić, które z ich doświadczeń mogą być zastosowane współcześnie.

Zapraszamy do udziału szerokie grono odbiorców, by wspólnie przyjrzeć się historii Wielkopolski i Poznania pod zaborem pruskim w latach 1815-1918, a także podjąć próbę rozpoznania i rekonstrukcji etosu Wielkopolan, który formował się w okresie braku niepodległego państwa. W ramach cyklu odbędą się bezpłatne wykłady i powiązane z nimi spacery edukacyjne oraz wieńcząca tegoroczne działania wystawa.

 

Kanon wielkopolskiej nowoczesności dotowany przez Muzeum Historii Polski w programie Patriotyzm Jutra to pierwsza część trzyletniego projektu Kanon wielkopolski, obejmującego przedsięwzięcia naukowe, wydawnicze, edukacyjne i popularnonaukowe. Zakończenie planowane jest na 2018 r., w setną rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, dzięki któremu Wielkopolska, miejsce tworzenia się polskiej państwowości oraz  rozwoju pracy organicznej, wróciła w granice odradzającej Rzeczpospolitej.

 

Biblioteka Raczynskich, 1833 r.  Edward hr. Raczyński (1786-1845)  Biblioteka Raczyńskich, Muzeum i Bazar, ze zbiorów Biblioteki UAM 
Koło polskie na sejmie pruskim w Berlinie, 1862 r.  Hipolit Cegielski (1813-1868), ze zbiorów Biblioteki PTPN   Ks. Piotr Wawrzyniak na Zjeździe Kółek Rolniczych w Poznaniu, ze zbiorów Biblioteki PTPN
Propagandowa pocztówka niemiecka  I.J. Paderewski w Bazarze, 1918 (aut. L. Prauziński)  Biblioteka Raczyńskich_nowy gmach otwarty w 2013 roku  

 
 
 
Biblioteka Raczyńskich, Galeria Atanazego
Al. Marcinkowskiego 23, wstęp wolny
kilka zdjęć z otwarcia wystawy
 

Prezentowana w Galerii Atanazego od listopada do 10 stycznia 2017 r. wystawa ma przybliżyć dzieje Poznania i Wielkopolski pod zaborem pruskim. Ze względu na długi, ponad stuletni zakres czasowy, wystawa skupia się przede wszystkim na najważniejszych momentach w historii „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”, jak bywa nazywany okres zaborów w Wielkopolsce.
Chronologicznej narracji towarzyszą eksponowane w gablotach oryginalne dokumenty, rękopisy, fotografie i druki pochodzące ze zbiorów specjalnych i naukowych Biblioteki Raczyńskich. Materiały te stanowią świadectwo epoki, w której żyli Edward Raczyński, Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Karol Libelt, Emilia Sczaniecka, ks. Piotr Wawrzyniak i wielu, wielu innych. To owi organicznicy, społecznicy, spółdzielcy, bankowcy, filozofowie w czasach zaborów budowali społeczeństwo nowoczesne, ale oparte na tradycji. To dzięki ich pracy i wysiłkowi społeczeństwa wielkopolskiego powstanie 1918-1919 roku zakończyło się sukcesem.

Na wystawie będzie można zobaczyć m.in.: list z podpisem Jana Henryka Dąbrowskiego (1806 r.), oryginalny statut Biblioteki Raczyńskich (1829 r.), listy i pamiątki związane z Karolem Marcinkowskim,  materiały związane z poznańskim Bazarem, m.in. zaproszenie na bale maskowe z 1843 r., ulotki z czasów Wiosny Ludów, listy Karola Libelta, pamiątki związane z udziałem Wielkopolan w powstaniu styczniowym czy dokumenty związane z I wojną światową i powstaniem wielkopolskim.

 
 
 
 
Poznań i poznaniacy w dobie zaborów. Wykład nr 6 prof. Przemysława Matusika
oraz otwarcie wystawy Poznań i Wielkopolska pod zaborem pruskim 1815-1918
10 listopada, godz. 18.00, Biblioteka Raczyńskich, Galeria Atanazego
kilka zdjęć z wykładu i otwarcia wystawy 10.11
 
 
 
 
 

 

Spacer edukacyjny nr 5:
Śladami Powstania Wielkopolskiego
29 października, godz. 14.00
Zbiórka: przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Parku Drwęskich
Prowadzenie: Karolina Dąbrowska
kilka zdjęć ze spaceru 29.10

 

Myśl narodowa w Wielkopolsce wobec myśli narodowej w innych dzielnicach. Wykład nr 5 prof. Andrzeja Wawrzynowicza.
26 października, godz. 18.00, Biblioteka Raczyńskich, sala nr 1
kilka zdjęć z wykładu 26.10
zapis filmowy wykładu 26.10

 


Spacer edukacyjny nr 4:
Dzielnica Zamkowa – rys historyczny, ideologiczny, architektura
8 października, godz. 14.00
Zbiórka: Plac Adama Mickiewicza, przy pomniku wieszcza
Prowadzenie: Karolina Dąbrowska

relacja fotograficzna ze spaceru 08.10

Polak katolik”: katolicki i protestancki wymiar społeczeństwa wielkopolskiego doby zaborów. Wykład nr 4 prof. Grzegorza Kucharczyka.
5 października, godz. 18.00, Biblioteka Raczyńskich, sala nr 1
kilka zdjęć z wykładu 05.10
zapis filmowy wykładu 05.10

 
Spacer edukacyjny nr 3:
Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan

17 września (sobota), godz. 14.00
Zbiórka przy wejściu na cmentarz na Wzgórzu św. Wojciecha
Prowadzenie: Karolina Dąbrowska

kilka zdjęć ze spaceru 17.09

Filozofia dziejów Augusta Cieszkowskiego na tle mesjanizmu wieszczów. Wykład nr 3 prof. Andrzeja Wawrzynowicza
14 września (środa), godz. 18.00, Biblioteka Raczyńskich, sala nr 1
kilka zdjęc z wykładu 14.09
zapis filmowy wykładu 14.09


Spacer edukacyjny nr 2:

Praca organiczna – przedstawiciele i związane z nimi miejsca
2 lipca (sobota), godz. 14.00

Zbiórka na dziedzińcu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Prowadzenie: Karolina Dąbrowska.
relacja fotograficzna ze spaceru 02.07
materiał TVK Winogrady ze spaceru 02.07

Polskość i niemieckość pod pruskim zaborem. Wykład nr 2 prof. Grzegorza Kucharczyka
29 czerwca (środa), godz. 18.00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1
kilka zdjęć z wykładu 29.06
zapis filmowy wykładu 29.06

 

Kanon wielkopolskiej nowoczesności

Spacer edukacyjny nr 1:
Wielkopolski etos. Śladami Edwarda Raczyńskiego

18 czerwca (sobota) godz. 14.00

Zbiórka na Ostrowie Tumskim – przed głównym wejściem do katedry.

Prowadzenie: Karolina Dąbrowska.
relacja fotograficzna ze spaceru 18.06

 

Wielkopolska bez Polski: pod zaborami. Wykład inauguracyjny prof. Przemysława Matusika
14 czerwca (wtorek), godz. 18.00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1
kilka zdjęć z wykładu inauguracyjnego 14.06
zapis filmowy wykładu inauguracyjnego 14.06

 

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra"

Muzeum Historii Polski      Program "Patriotyzm jutra"  

 

Materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska