Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Inauguracja Roku Sienkiewiczowskiego Skip to contentKatalog Online:  

Inauguracja Roku Sienkiewiczowskiego Drukuj

16 lutego 2016 r. w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza w Poznaniu miała miejsce Inauguracja Roku Sienkiewiczowskiego.

W programie:

  • wykład dr Danuty Płygawko "Henryk Sienkiewicz jako prezes Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce (9 I 1915 - 15 XI 1916)".
  • wernisaż wystawy "Sienkiewicz-społecznik", prezentującej dokumenty, rękopisy związane m. in. z wystąpieniami Sienkiewicza w obronie praw ludności polskiej "do wiary, języka, tradycji i uczuć".

Gośćmi honorowymi byli: Urszula i Juliusz Sienkiewiczowie.

W uroczystości udział wzięli: wicemarszałek Senatu RP - Maria Koc, zastępca prezydenta miasta Poznania - Jędrzej Solarski, przewodniczący Rady Miasta Poznania - Grzegorz Ganowicz, przedstawiciele rodziny fundatora zbiorów muzeum - Ignacego Mosia, reprezentanci środowiska naukowego, Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz przyjaciele muzeum.

Plakat Sienkiewicz-Społecznik

Relacja fotograficzna