Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Akcja Zima i Lato z Książką 2009 Skip to contentKatalog Online:  

Akcja Zima i Lato z Książką 2009 Drukuj
Wokół Koziołka Matołka

16-27 lutego 2009

Klikając na numer Filii obejrzyj zdjęcia z Akcji! 
F2, F11dz, F14, F20, F22, F23, F32, F38, F48, F49, F51, F53, F54,
F59.

Działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna Biblioteki Raczyńskich skierowana do czytelników BR – dzieci, które spędzają ferie w mieście.

Wzorem lat ubiegłych stajemy przed ogromnym wyzwaniem. Dziś obok podstawowej działalności statutowej, jaką jest udostępnianie gromadzonego przez lata księgozbioru, na równych prawach pojawia się misja upowszechnieniowa bibliotek. Biorąc pod uwagę zatrważający proces ubożenia społeczeństwa, wyrażający się liczbą rodzin których zwyczajnie nie stać na zafundowanie dzieciom atrakcyjnego wakacyjnego wyjazdu, zdajemy sobie sprawę z rosnącej roli biblioteki w życiu takiego młodego człowieka. Tu może twórczo spędzać czas, oczywiście bezpłatnie, biorąc udział w zajęciach przygotowanych specjalnie dla najmłodszych poznaniaków. Warunkiem udziału w zajęciach jest bycie zarejestrowanym czytelnikiem BR.

Propozycją na rok 2009 są zajęcia z cyklu “Zima z Książką” pod hasłem “Wokół Koziołka Matołka”. Biblioteka Raczyńskich przeprowadzi w czasie ferii szkolnych (16.02-27.02) w wytypowanych 14 placówkach bibliotecznych cykle zajęć literackich oraz bazujących na literaturze konkursów i warsztatów plastycznych. W tym roku - wokół twórczości Kornela Makuszyńskiego i stworzonych przez niego postaci -  ulubieńców najmłodszych czytelników - m.in. Koziołka Matołka - stąd tytuł Akcji.

Zajęcia przeciętnie odbywać się będą dwa razy w tygodniu po ok. 2h.
Nie prowadzimy półkolonii, ale twórcze zajęcia dla czytelników dziecięcych.

W czasie ferii zimowych Czytelnicy filii dziecięcych Biblioteki Raczyńskich będą mieć możliwość zapoznania się z wyjątkowymi książkami dla dzieci wydawnictwa ZAKAMARKI.
Wydawnictwo posiada wyłączne prawo do publikowania w Polsce książek obrazkowych Astrid Lindgren, w znacznej większości dotąd niewydanych w Polsce. Są to krótsze wersje historii o znanych bohaterach, takich jak Pippi, Emil czy dzieci z Bullerbyn, z barwnymi oryginalnymi ilustracjami.  Podstawową zasadą Wydawnictwa Zakamarki jest publikowanie książek z wartościową treścią, dopracowanym językiem i dobrą, niesztampową ilustracją. Książki tworzone są z pasją, humorem i indywidualizmem, nie pod dyktando komercyjnej mody. Jednocześnie mają szanse stać się bestsellerami, gdyż nigdy nie przekraczają granicy elitarności i artystycznego bełkotu zrozumiałego jedynie dla wąskiej grupy odbiorców.
Książki będą eksponowane na wystawkach w pięciu filiach dla dzieci Biblioteki Raczyńskich:
F2, F14, F20, F23, F38.
Zachęcamy wszystkich Czytelników Biblioteki Raczyński do zapoznania się z tą wyjątkową ofertą książek dziecięcych.

Informacje szczegółowe dotczyące Akcji Zima w filiach (np. konieczność wcześniejszego zapisu ze względu na ilość miejsc w czytelniach), na
www.bracz.edu.pl oraz pod nr tel. Działu Sieci Bibliotecznej (0-61) 852 94 42 w.14

Filia 2, os. Oświecenia 59
Zajęcia we wtorki i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 11 dz., ul. Wroniecka 15
Zajęcia w II tygodniu ferii w poniedziałek, środę i piątek od 11:00 – 13:00

Filia 14, os. Bolesława Chrobrego, ODK “Dąbrówka”
Zajęcia w I tygodniu ferii – od poniedziałku do piątku od 11:30-13:30

Filia 20, ul. Słowackiego 28
Zajęcia we wtorki i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 22, ul. Dmowskiego 37
Zajęcia we wtorki i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 23, ul. Hetmańska 41
Zajęcia we wtorki i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 32, os. Armii Krajowej nr 84
Zajęcia we wtorki i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 38, ul. Ognik 20 B
Zajęcia we wtorek, czwartek i piątek w I tygodniu ferii od 11:00 – 13:00

Filia 48,os. Jagiellońskie 32
Zajęcia we wtorki i środy od 11:00 – 13:00

Filia 49, os. Pod Lipami 105, ODK “Pod Lipami”
Informacje w filii

Filia 51, os. Lecha 15
Zajęcia we wtorki i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 53, ul. Robocza 4
Zajęcia we wtorki i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 54, os. Polan 20
Zajęcia we wtorki, środy i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 59, ul. Osinowa 14/16
Zajęcia we wtorki i czwartki od 10:00 – 12:00

Z książką przez wieki

lipiec - sierpień 2009

Klikając na numer Filii obejrzyj zdjęcia z Akcji! 
F2, F14, F20, F22, F23, F32, F38, F49, F51, F53, F54, F57, 
F59.

Działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna Biblioteki Raczyńskich skierowana do czytelników BR – dzieci, które spędzają wakacje w mieście.

Zajęcia przeciętnie odbywać się będą dwa razy w tygodniu po ok. 2h.
Nie prowadzimy półkolonii, ale twórcze zajęcia dla czytelników dziecięcych

Biblioteka Raczyńskich – w roku jubileuszowym – świętując 180-lecie istnienia najstarszej nieprzerwanie działającej biblioteki publicznej, przygotowała ofertę wakacyjną skierowaną do swoich najmłodszych czytelników (dzieci i młodzieży w wieku od ok. 6-14 lat), którzy z różnych względów spędzają wakacje w mieście.

Propozycją na rok 2009 są zajęcia z cyklu „Lato z Książką” pod hasłem „Z książką przez wieki”. Biblioteka Raczyńskich przeprowadzi w czasie wakacji szkolnych (lipiec – sierpień 2009) w wytypowanych 13 placówkach bibliotecznych cykle zajęć literackich oraz bazujących na literaturze konkursów i warsztatów z różnych dziedzin sztuki. W ofercie także gry i zabawy integracyjne, świetlicowe i fabularyzowane np. „W starożytnym świecie”, „W cieniu piramid”, „Średniowiecze, rycerze i damy” itp. Pamiętając o tradycji i kłaniając się historii, postanowiliśmy zaproponować dzieciom motyw przewodni, którym będzie książka wędrująca przez wieki i kontynenty, łącząca pokolenia.

Informacje szczegółowe dotyczące Akcji Lato w filiach (np. konieczność wcześniejszego zapisu ze względu na ilość miejsc w czytelniach), na
www.bracz.edu.pl oraz pod nr tel. Działu Sieci Bibliotecznej (0-61) 852 94 42 w.14

Filia 2, os. Oświecenia 59
Zajęcia w lipcu, we wtorki i czwartki od 11:00-13:00

Filia 14, os. Bolesława Chrobrego, ODK “Dąbrówka”
Zajęcia w lipcu, we wtorki i czwartki od 11:30-13:30

Filia 20, ul. Słowackiego 28
Zajęcia od 22 czerwca do 17 lipca, we wtorki i czwartki od 11:00-13:00

Filia 22, ul. Dmowskiego 37
Zajęcia w lipcu, we wtorki i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 23, ul. Hetmańska 41
Zajęcia od 30 czerwca do 16 lipca oraz od 3-14 sierpnia, we wtorki i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 32, os. Armii Krajowej nr 84
Zajęcia od 1- 9 lipca oraz od 28 lipca do 20 sierpnia, we wtorki i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 38, ul. Ognik 20 B
Zajęcia od 30 czerwca do 30 lipca, we wtorki, środy i czwartki od 11:00-13:00

Filia 49, os. Pod Lipami 105, ODK “Pod Lipami"
Zajęcia od 6-24 lipca, od poniedziałku do piątku od 11:00-13:00

Filia 51, os. Lecha 15
Zajęcia w sierpniu, we wtorki i czwartki od 11:00 – 13:00

Filia 53, ul. Robocza 4
Zajęcia w lipcu, we wtorki i czwartki od 10:00-12:00

Filia 54, os. Polan 20
Zajęcia od 30 czerwca do 29 lipca, we wtorki i środy od 11:00 – 13:00

Filia 57, os. Przyjaźni, ODK "Słońce"
Wiadomość o zajeciach (sierpień) po otwarciu filii.

Filia 59, ul. Osinowa 14/16
Zajęcia w lipcu, we wtorki i czwartki od 10:00 – 12:00

Tu dziecko – każdy czytelnik Biblioteki Raczyńskich – może twórczo spędzać czas, oczywiście bezpłatnie, biorąc udział w zajęciach przygotowanych specjalnie dla najmłodszych poznaniaków. Wystarczy tylko być czytelnikiem danej filii.
Jak przystało na bibliotekę ze 180-letnią tradycją, wszystkie proponowane przez nas formy bazują oczywiście na dobranej tematycznie literaturze, aby w atrakcyjnej formie konkursów, gier, warsztatów literackich, plastycznych, muzycznych czy teatralnych zaszczepić dzieciom radość czytania i rozsmakować je w dobrej literaturze. Biblioteka Raczyńskich posiada sieć filii rozsianych po całym mieście tak, bo dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Nasi czytelnicy wywodzą się ze wszystkich środowisk, są nimi osoby o zróżnicowanym poziomie socjalnym. Tak jak założył nasz fundator, Edward hrabia Raczyński, i co jest wyraźnie zaznaczone w naszym statucie, z usług jakie oferuje biblioteka ma prawo korzystać każdy bez różnicy stanu, i co ważne – za darmo. Dlatego biblioteka ma na celu popularyzację literatury i upowszechnianie czytelnictwa, aby przybliżyć najmłodszym poznaniakom arkana literatury. W dobie alarmującego uogólnionego spadku czytelnictwa musimy zwrócić szczególną uwagę na tych najmłodszych odbiorców literatury, aby właściwie przygotować dzieci i młodzież do udziału w Kulturze – tak by nie tracić czytelników! Niestety w świecie zdominowanym przez media lektura, która z założenia wymaga pewnego wysiłku intelektualnego, często spychana jest na plan dalszy lub w ogóle poza krąg zainteresowań. Nasze „Zima” i „Lato z Książką” pomagają przybliżyć fantastyczny świat książki dzieciom i młodzieży. Chcąc udowodnić dzieciom i młodzieży, że istnieje wartościowa literatura dla ludzi w każdym wieku, tylko trzeba umieć poruszać się wśród zalewu rynkowego – i tu pojawia się nasza rola – współczesnych bibliotekarzy i bibliotek XXI wieku.