Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Otwarcie Muzeum Sienkiewicza. W czerwcu bilet za złotówkę! Skip to contentKatalog Online:  

Otwarcie Muzeum Sienkiewicza. W czerwcu bilet za złotówkę! Drukuj


 


Od 7 czerwca 2014 r. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza przy Starym Rynku 84 w Poznaniu zaprasza po przebudowie oraz renowacji budynku i ekspozycji.

relacja fotograficzna z otwarcia
po przebudowie i renowacji

Muzeum czynne: od wtorku do piątku w godz. 9.00–17.00; w soboty od 9.00–16.00 – wstęp bezpłatny. W poniedziałki, niedziele i święta nieczynne.

Do końca czerwca wstęp kosztuje 1 złotówkę!

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu zaprasza po przebudowie oraz renowacji budynku i ekspozycji.

 Muzeum w przeszłości i obecnie


Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza powstało w czerwcu 1978 roku dzięki fundacji Ignacego Mosia (z 1977 roku) jako jeden z oddziałów Biblioteki Raczyńskich w pionie Zbiorów Specjalnych. 35 lat dotychczasowej działalności Muzeum podsumowujemy jako etap w pewnym stopniu zamknięty, ściśle związany z osobą Ignacego Mosia.


Funkcjonowanie Muzeum było uwarunkowane ograniczoną przestrzenią i pierwotnym założeniem, że będzie to tylko miejsce prezentacji kolekcji bez perspektyw dalszego rozwoju. Napływ obiektów oraz rozwinięcie działalności edukacyjnej i popularnonaukowej sprawiały, że coraz częściej padało pytanie – jak długo możemy w tej przestrzeni prowadzić działalność bez uszczerbku dla zbiorów i komfortu zwiedzających?


Przełomem w historii Muzeum był bez wątpienia rok 2007 i podjęcie decyzji przez organizatorów placówki o konieczności modernizacji budynku i przystosowania go do współczesnych oczekiwań ekspozycyjnych i rozwiązań technicznych. Przedstawiony projekt uzyskał wysoką ocenę. Środki na realizację przebudowy i renowacji uzyskano z budżetu miasta Poznania i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Koncepcja nowej aranżacji ekspozycji stałej z adaptacją dodatkowych pomieszczeń i nowoczesne rozwiązania techniczne miały na celu nie tylko poprawienie komfortu zwiedzania, ale także dokonanie korzystnych zmian w organizacji pracy. Przy planowanych zmianach należało przede wszystkim pamiętać o głównych zadaniach muzeów, które mają za podstawowy cel zbieranie, zabezpieczanie, opracowywanie i prezentowanie zbiorów. Wszystkie plany przebudowy i renowacji z nową aranżacją ekspozycji Muzeum zostały podporządkowane nadrzędnej idei, tj. zachowania dotychczasowego klimatu. Klimatu wynikającego z misji narzuconej przez fundatora Muzeum i jego niezwykłej indywidualności, co stanowi o odrębności tej placówki.


Dokonane zmiany poprawiają warunki pracy, dają przestrzeń, środki techniczne do realizacji zadań. Wspierają rozbudowany program edukacyjny dla zróżnicowanych grup wiekowych, poszerzają go o atrakcyjniejsze formy audiowizualne. Żeby to osiągnąć, należało wygospodarować nowe pomieszczenia, które pozwoliłyby na odizolowanie części edukacyjnej dla grup zorganizowanych od części przeznaczonej dla indywidualnych czytelników. Jedyną możliwością pozwalającą rozwiązać ten problem była adaptacja piwnic o łącznej powierzchni ok. 100 m kw., z czego na cele kompleksu dydaktycznego zagospodarowano ok. 50 m kw. Dodatkowym efektem tej przebudowy jest pokazanie zabytkowych elementów kamieniczki, takich jak fragmenty murów z XVI w.


Przebudowa siedziby Muzeum miała także ważny cel: przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda), niewidomych i niedowidzących (na ekspozycji specjalna trasa zwiedzania). Mimo szerokiej oferty Muzeum dla tych zwiedzających, natrafiali oni na przeszkody techniczne (ekspozycja na trzech kondygnacjach). Problem ten dzięki pracom modernizacyjnym został rozwiązany prawie w 100% .


Oprócz ułatwień technicznych w Muzeum zrealizowano także nowe spojrzenie na ekspozycję. Idąc z duchem czasu, wymieniono sprzęt ekspozycyjny, oświetlenie, wprowadzono system multimediów.


Muzeum po 35 latach istnienia wychodzi naprzeciw dzisiejszym wymogom, dostosowując się nowymi rozwiązaniami technicznymi i uatrakcyjnieniem przekazu do współczesnego odbiorcy. Niemniej jednak część sal zachowuje swój charakter XIX-wiecznych salonów, tym samym klimat epoki nie zniknie, a multimedia będą pełnić głównie rolę informacyjno-uzupełniającą. Przez wszystkie lata funkcjonowania Muzeum priorytetem było ukształtowanie i zachowanie indywidualnego charakteru tej placówki – i nadal tak jest. Czas, w którym żyjemy, i fascynacja multimediami nie powinny mieć wpływu na podstawowy cel istnienia każdego muzeum powołanego do zachowania pamiątek „przeszłości dla przyszłości” oraz obcowania z oryginalnym eksponatem.

Anna Surzyńska-Błaszak
Barbara Sokołowska-Hurnowicz

Muzeum czynne: od wtorku do piątku w godz.9.00- 17.00; w soboty od 9.00 – 16.00 – wstęp bezpłatny. W poniedziałki, niedziele i święta nieczynne. Nowe numery telefonów do muzeum: 61 8528971, 61 8528972.