Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Akcja Lato 2013 w Filii 11dz Skip to contentKatalog Online:  

Akcja Lato 2013 w Filii 11dz Drukuj

Zdjęcia z zajęć organizowanych dla dzieci podczas Akcji Lato z Książką 2013 w Filii 11dz Biblioteki Raczyńskich.