Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Akcja Lato 2013 w Filii 14 Skip to contentKatalog Online:  

Akcja Lato 2013 w Filii 14 Drukuj

Zdjęcia z zajęć organizowanych dla dzieci podczas Akcji Lato z Książką 2013 w Filii 14 Biblioteki Raczyńskich.