Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Akcja Zima i Lato z Książką 2013 Skip to contentKatalog Online:  

Akcja Zima i Lato z Książką 2013 Drukuj

Akcja Zima z Książką 2013

Propozycją na rok 2013 są zajęcia z cyklu „Zima z Książką”. Biblioteka Raczyńskich przeprowadzi podczas ferii województwa wielkopolskiego (14-25 stycznia 2013) w wytypowanych 11 placówkach bibliotecznych cykl zajęć literackich oraz bazujących na literaturze konkursów. Na bezpłatne zajęcia zapraszamy czytelników w wieku szkolnym.
W oparciu o literaturę przygotowaliśmy w naszych 11 filiach plan warsztatów zimowych, wg harmonogramu:

Filia  2, os. Oświecenia 59 – zajęcia od 14 do 25 stycznia we wtorki i czwartki w godz. 11:30-13:00. „Dziadek do orzechów” – wyprawa do magicznego świata baśni, muzyki i baletu. Galeria zdjęć.

Filia 14, os. Bolesława Chrobrego, ODK „Dąbrówka” – zajęcia od 14 do 25 stycznia poniedziałki, środy i piątki w godz. 11:30-13:00 zatytułowane „Rycerze i księżniczki - najpiękniejsze baśnie o księżniczkach i rycerzach”.
Spotkanie z Szymonem Góralczykiem - piątek, 25 I , godz. 11:30-13:00. Galeria zdjęć.

Filia 20, ul. Słowackiego 28 – zajęcia zatytułowane „Felix, Net i Nika oraz… Bajki robotów w bibliotece” odbywać się będą w I tygodniu ferii od poniedziałku do piątku od 14 do 18 stycznia codziennie w godz. 11:00-13:00. Galeria zdjęć.

Filia 23, ul. Hetmańska 41 – zajęcia z cyklu „Wędrówki przez Europę” odbywać się będą od 14 do 25 stycznia we wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00. Galeria zdjęć.

Filia 32, os. Armii Krajowej  84 –  zajęcia pod hasłem „Zima i ja” odbywać się będą od 14 do 25 stycznia we wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00. Galeria zdjęć.

Filia 38, ul. Ognik 20 B – zajęcia odbywać się będą codziennie od 14 do 25 stycznia od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00-13:00, a tematem spotkań będzie „Średniowiecze – królowie i rycerze w baśniach i legendach”.
Zajęcia z Szymonem Góralczykiem - poniedziałek, 21 I, godz. 11:00-13:00. Galeria zdjęć.

Filia 46, u. Arciszewskiego 27 – od 14 do 25 stycznia (I tydzień ferii) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-13:00. Zajęcia odbywać się będą pod hasłem „Kosmos”. Galeria zdjęć.

 

Filia 49, os. Pod Lipami 108 A – zajęcia od 14 do 25 stycznia od poniedziałku do piątku od 11:00 do 13:00 pod hasłem „Ferie z czarownicami i potworami? Zapraszamy do Filii 49 Biblioteki Pod Lipami". Zajęcia z Szymonem Góralczykiem - czwartek, 24 I, godz. 11:00-13:00. Galeria zdjęć.

 

Filia 53, ul. Robocza 4 –  zajęcia w ramach akcji Zima z książką odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku od 14 do 25 stycznia 11:30-13:00. W I tygodniu ferii tematem przewodnim będzie „Film”, w II tygodniu – „Teatr”. Galerie zdjęć: Film, Teatr, przygotowanie kartek dla Dziadków.

 

Filia 59, ul. Osinowa 14/16 – od 14 do 25 stycznia we wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00 spotkania zatytułowane „Nieodgadniony świat zwierząt”.

Zajęcia z Szymonem Góralczykiem  - wtorek, 22 I, godz. 11:00-13:00. Galeria zdjęć.

 

Filia 62, os. Jana III Sobieskiego 103 – od 14 do 25 stycznia wtorki i czwartki w godz. 10:00-12:00. „Dookoła słowa” – warsztaty rymowania i rapowania oraz zajęcia literacko-plastyczno-teatralne. Galeria zdjęć.

 

O szczegóły należy pytać w filiach bibliotecznych (z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w czytelniach niektóre filie prowadzą zapisy). Jak przystało na najstarszą nieprzerwanie funkcjonującą bibliotekę publiczną w Polsce – z ponad 180-letnią tradycją – wszystkie proponowane przez nas formy pracy z czytelnikiem bazują oczywiście na dobranej tematycznie literaturze, aby zaszczepić dzieciom radość czytania i rozsmakować je w dobrej literaturze. W dobie alarmującego uogólnionego spadku czytelnictwa musimy zwrócić szczególną uwagę na tych najmłodszych odbiorców literatury, aby właściwie przygotować dzieci i młodzież do udziału w Kulturze.

 

Akcja Lato z Książką

Organizowana z powodzeniem i niesłabnącym zainteresowaniem już od blisko dwudziestu lat – to działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna Biblioteki Raczyńskich skierowana do czytelników Biblioteki Raczyńskich – uczniów szkół podstawowych, tj. dzieci od 6 do 12 lat. Na zajęcia zapraszamy dzieci umiejące czytać i pisać, zainteresowane tematem i przede wszystkim samodzielne. Pierwszeństwo przy ograniczonej ilości miejsc mają stali czytelnicy. Nie prowadzimy półkolonii, ale bezpłatne twórcze zajęcia dla czytelników dziecięcych, którzy z różnych względów spędzają wakacje w mieście.

Zapis do Biblioteki jest bezpłatny. Dziecko zapisuje do biblioteki Rodzic lub Opiekun prawny. Przy zapisie wymagane dokumenty: dokument tożsamości dziecka z numerem PESEL (np. książeczka zdrowia, akt urodzenia) oraz dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego, który przyjmuje odpowiedzialność za wypożyczane przez dziecko zbiory oraz kary wynikające z nieterminowego zwrotu lub zagubienia pozycji.

Szczegółowych informacji na temat wolnych miejsc udzielają bibliotekarze prowadzący zajęcia. Zapisy wyłącznie w danej filii bibliotecznej.
W każdej z wytypowanych filii zajęcia odbywać się będą średnio 2x w tygodniu, po ok. 2h, w wybranym miesiącu – lipcu lub sierpniu. Udział w warsztatach i spotkaniach jest bezpłatny.

Filia 11dz, Aleje Marcinkowskiego 23/24. Zajęcia odbywać się będą po oficjalnym otwarciu Filii w nowym budynku Biblioteki Raczyńskich i trwać będą do końca sierpnia. Wszelkie informacje dotyczące zajęć można będzie uzyskać począwszy od dnia otwarcia. Warsztaty zatytułowane „Wakacyjne spotkania z legendami polskich miast” przeprowadzone będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 11:00 do 13:00 dla dzieci w wieku szkolnym.
W programie: Zapoznanie dzieci z legendą, zajęcia plastyczne (np. dzieci będą robić własne… „Lapbooki”), konkursy i rebusy, zgaduj-zgadule.
- Warsztaty teatralne – przedstawienia kukiełkowe
- Zajęcia teatralne - wprawki dykcyjne, ćwiczenia z interpretacji tekstu, animowania przedmiotu, ćwiczenia ruchowe oraz cykl tygodniowy z całym procesem przygotowania spektaklu – od stworzenia scenariusza, przez scenografię, muzykę itp. do piątkowej premiery!
- Zajęcia biblioterapeutyczne (na początek ogólne, rozwojowe np. kształtujące wartości, później problemowo-zagadnieniowe)
- Spotkania autorskie
- Oczywiście głośne czytanie!
Nowo otwarta Filia 11dz gościć będzie w swoich progach pracowników z innych placówek dziecięcych, którzy przeprowadzą gościnne warsztaty o rozmaitej formie i tematyce. Celem tej formy jest też nagłośnienie działalności naszych filii z różnych dzielnic Poznania.Zapraszamy dzieci szkolne, maksymalna liczebność grupy: 20 osób. Czas trwania spotkań – ok. 2 h. Galeria zdjęć.

Filia 2, os. Oświecenia 59 – zajęcia zatytułowane „Wakacyjny Klub Filmowy” dla dzieci od lat ośmiu odbywać się będą w lipcu, we wtorki i czwartki w godz. 11:00-14:00. Spotkania dla dzieci w wieku 5-7 lat w środy od 13:00-4:30. Zapisy w filii. Galerie zdjęć z zajęć. Grupa 5-7 lat. Grupa 8lat+.

Filia 14, os. Bolesława Chrobrego, ODK „Dąbrówka” – zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat odbywać się będą od 22 lipca do 2 sierpnia. Cykl spotkań od poniedziałku do piątku w godz. 12:30-14:00 zatytułowany „Letnia akademia detektywów”. Obowiązują zapisy. Galeria zdjęć.

Filia 20, ul. Słowackiego 28 – Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z Jeżyc w wieku szkolnym (od 6 do 13 lat), odbywać się będą od 2 lipca do 1 sierpnia we wtorki i czwartki od 11:30- 13:00. Tematem przewodnim spotkań będą „Dzieci Świata”.  Nasi czytelnicy zwiedzą część Azji , Afryki i Ameryki, poznają kulturę, zwyczaje i literaturę z różnych stron naszego globu. Podczas zajęć plastycznych uczestnicy  będą budować pałac cesarski dawnej dynastii Ming oraz stworzą smoki chińskie. W czasie kolejnych zajęć ułożą mozaikę zgodnie z zasadami indyjskiej sztuki dekoracyjnej rangoli...
Najmłodszych  czytelników zapraszamy na „Lato Przedszkolaka” w każdą środę w godz. od  16:00 - 16:50. Podczas zajęć najmłodsi czytelnicy będą podróżować po świecie razem z książką    G. Kasdepke pt. „Z piaskownicy w świat”, poznają zabawy i gry z różnych stron świata oraz wykonają   rozmaite prace plastyczne. W pozostałe dni prowadzone będą gry i zabawy sportowe i świetlicowe. Dzieci można zapisywać w wypożyczalni bibliotecznej od połowy czerwca (minimalna liczba dzieci to 5, a maksymalna 20). Galeria zdjęć.

Filia 22, ul. Dmowskiego 37 – zajęcia z cyklu „Lato z Książką” odbywać się będą w lipcu we wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00. Galeria zdjęć.

 Filia 23, ul. Hetmańska 41 – zajęcia z cyklu „Julian Tuwim w zabawie, poezji, plastyce, a niekiedy… w poważnej nauce” odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00 w terminach 1-18 lipca oraz 20-29 sierpnia. Wiersze Tuwima staną się inspiracją zajęć, niekoniecznie poetyckich. Galeria zdjęć.

Filia 32, os. Armii Krajowej 84 – zajęcia pod hasłem „Lato z Książką” odbywać się będą od 2-29 sierpnia we wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00.

Filia 38, ul. Ognik 20 B – zajęcia odbywać się będą codziennie od 8 do 26 lipca od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00-13:00, a tematem spotkań będzie „Poznań niepoznany”. Galeria zdjęć.

Filia 46, u. Arciszewskiego 27 – zajęcia zatytułowane „Azjatyckie wakacje” odbywać się będą od 3-26 lipca w poniedziałki, środy i piątki w godz. 12:00-13:30. Odbędą się dwa cykle spotkań: „Podróż do Państwa Środka – Chiny” (3-12.07) oraz „Podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni – Japonia” (25-24.07). Pożegnalne spotkanie w kręgu kultury azjatyckiej 26.07.
Ponadto we wszystkie piątki lipca zapraszamy dzieci i młodzież w godzinach od 16:30-18:30 na "Biblioteczne spotkania z filmem i grą". Galeria zdjęć.

Filia 49, os. Pod Lipami 108 A – Akcja pod hasłem: „W 10 dni przez Europę" odbywać się będzie od 19 do 30 sierpnia, w godzinach 11:00-13:00. Zapraszamy dzieci w wieku: 7-12 lat na "podróże " po Europie. Galeria zdjęć.

Filia 53, ul. Robocza 4 – zajęcia w ramach akcji Lato  z książką odbywać się będą we wtorki i czwartki od 13-30 sierpnia oraz wyjątkowo 14.08. Na warsztatach zatytułowanych „Wakacje w ogrodzie Moneta – spotkania ze sztuką nowoczesną”  spotykać się będziemy w godz.  11:00-13:00. Zapisy w filii. Galeria zdjęć.

Filia 54, os. Polan 20 – Akcja pod hasłem: „Lato z Książką" odbywać się będzie od 2-31 lipca, we wtorki i środy w godzinach 11:00-13:00. Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym.

Filia 59, ul. Osinowa 14/16 – od 2-25 lipca we wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00 odbywać się będą spotkania zatytułowane „Letnia przygoda”. Zapisy w filii. Galeria zdjęć.

Filia 62, os. Jana III Sobieskiego 103 – od 1-11 lipca wtorki i czwartki w godz. 10:00-12:00. „Podróż po rymach pana Tuwima” to tytuł spotkań dla dzieci w wieku 6-10 lat. Galeria zdjęć.


O szczegóły należy pytać w filiach bibliotecznych (z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w czytelniach niektóre filie prowadzą zapisy). Jak przystało na najstarszą nieprzerwanie funkcjonującą bibliotekę publiczną w Polsce – z ponad 180-letnią tradycją – wszystkie proponowane przez nas formy pracy z czytelnikiem bazują oczywiście na dobranej tematycznie literaturze, aby zaszczepić dzieciom radość czytania i rozsmakować je w dobrej literaturze. W dobie alarmującego uogólnionego spadku czytelnictwa musimy zwrócić szczególną uwagę na tych najmłodszych odbiorców literatury, aby właściwie przygotować dzieci i młodzież do udziału w Kulturze.


Akcja Zima i Lato z Książką 2012

Akcja Zima i Lato z  Książką 2011

Akcja Zima i Lato z Książką 2010

Akcja Zima i Lato z Książką 2009

Akcja Zima i Lato z Książką 2008

Akcja Zima i Lato z Książką 2007

Akcja Zima i Lato z Książką 2006