Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - - Przetargi Skip to contentKatalog Online:  

- Przetargi
Logotyp Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności


Zapytanie ofertowe BR-X-2-08.1-7/3-16 Drukuj
Zapytanie Ofertowe na realizację usług prawniczych związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych"
Zapytanie ofertowe [PDF]
Załącznik nr 1 - Wzór umowy [PDF]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 3 - Wykaz osób [PDF]
 
Ogloszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty BR-X-2-08.1-9/6-16 Drukuj
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie na „Wykonywanie doradztwa w zakresie wiedzy konserwatorskiej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace konserwatorskie obiektów ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich wytypowanych i przekazanych do konserwacji, tj. 22 atlasów w 32 woluminach, w tym 2 woluminy z XVIw., 14 woluminów z XVIIw., 14 woluminów z XVIIIw. oraz 2 woluminy z XIXw.” [PDF]
 
Zapytanie ofertowe BR-X-2-08.1-9/6-16 Drukuj
Zapytanie ofertowe na doradztwo przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na prace konserwatorskie obiektów ze zbiorów BIblioteki Raczyńskich.
Treść zapytania [PDF]
Załącznik nr 1 do zapytania [PDF]
Załącznik nr 2 do zapytania [PDF]
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Obsługę postępowań o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pn. "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digtalizacja cennych zasobów bibliotecznch" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. [PDF]