Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - - Przetargi Skip to contentKatalog Online:  

- Przetargi
Logotyp Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności


Zapytanie ofertowe BR-X-2-08.1-9/6-16 Drukuj
Zapytanie ofertowe na doradztwo przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na prace konserwatorskie obiektów ze zbiorów BIblioteki Raczyńskich.
Treść zapytania [PDF]
Załącznik nr 1 do zapytania [PDF]
Załącznik nr 2 do zapytania [PDF]
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Obsługę postępowań o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pn. "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digtalizacja cennych zasobów bibliotecznch" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. [PDF]