Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Zamówienia publiczne Skip to contentKatalog Online:  

Zamówienia publiczne
1/2015/pn Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z wdrożeniem Drukuj
Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu multimedialnego wraz zwdrożeniem, tj. z zainstalowaniem i uruchomieniem oraz instruktażem personelu dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Miejscem dostawy sprzętu i wyposażenia, wraz z montażem i wdrożeniem dla potrzeb Biblioteki Raczyńskich,jest gmach Biblioteki Raczyńskich mieszczący się w Poznaniu przy pl. Wolności 19/ al. Marcinkowskiego 23/24.
Pod pojęciem dostawy sprzętu rozumie się dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wrazz transportem, rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją i uruchomieniem sprzętów i wyposażeniaoraz wdrożeniem i sprawdzeniem działania urządzeń i aplikacji składających się na system multimedialny,dostarczeniem wszelkich materiałów eksploatacyjnych koniecznych do uruchomienia sprzętu i wyposażenia,zapewnienie serwisu w okresie gwarancji. Przedmiot zamówienia obejmuje także szkolenie z zakresuprzedmiotu umowy dla personelu Zamawiającego zarówno na poziomie administracyjnym jak i użytkowym;zakres oraz ilość godzin ustalone zostaną przez Zamawiającego; ilość godzin szkolenia nie większa niż 16.
Sprzęty i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wolne od wadprawnych i fizycznych i gotowe po zainstalowaniu do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów iinwestycji oraz są zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymiobowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełna dokumentacja
 
5/2014/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Dostawę czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2015 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu" [PDF].
 
Dialog techniczny w sprawie dostawy sprzętu multimedialnego Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w sprawie dostawy sprzętu multimedialnego wraz z wdrożeniem do projektu "Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu" [PDF]

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym [PDF]

 
4/2014/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z rozmieszczeniem znaków informacyjnych wspomagających osoby niewidome i niedowidzące, do projektu "Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu" [PDF]
 
4/2014/pn Odpowiedzi na zapytania nr 1 Drukuj
W dniu 15 maja 2014 r. wpłynęły zapytania dotyczące zapisów SIWZ w przetargu nieograniczonym nr 4/2014/pn na "Dostawę wraz z rozmieszczeniem znaków informacyjnych wspomagających osoby niewidome i niedowidzące do projektu "Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich"". [PDF]
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 43 z 43