Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Zamówienia publiczne Skip to contentKatalog Online:  

Zamówienia publiczne
1/2017/us Usługi społeczne "Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich" Drukuj

Usługi społeczne "Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2020"

Czytaj
 
Plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2017 roku Drukuj
Biblioteka Raczyńskich  w poniższej tabeli  przedstawia plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2017 roku [PDF]
 
4/2016/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
Biblioteka Raczyńskich zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr 4/2016/pn na „Dostawę czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2017 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”
Nr ogłoszenia w BZP 339744-2016. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik do niniejszej informacji [PDF].
 
4/2016/pn Informacja z otwarcia ofert Drukuj

Biblioteka Raczyńskich zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 9.30 dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr 4/2016/pn na „Dostawę czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2017 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Nr ogłoszenia w BZP 339744-2016

nformacja z otwarcia ofert w załączniku [PDF]

 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Drukuj

Biblioteka Raczyńskich z siedzibą w Poznaniu, 61-739,  plac Wolności 19,
zwana dalej Zamawiającym,
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Wykonanie przebudowy wejścia dla niepełnosprawnych oraz pomieszczeń wewnątrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy Al. Marcinkowskiego 23 w Poznaniu,
zgodnie z Istotnymi  Warunkami Zamówienia wraz z załącznikami (IWZ).

Zaineresowanych prosimy o zapoznanie się z Dokumentacją dotycząca zamówienia:

  • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej [PDF]
  • Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) [PDF]
  • Załącznik nr 1 do IWZ - Projekt budowlany [PDF]
  • Załącznik nr 2 do IWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [PDF]
  • Załącznik nr 3 do IWZ - przedmiar - dokument pomocniczy [PDF]
  • Załącznik nr 4 do IWZ - Decyzja WUiA nr 1972 [PDF]
  • Załącznik nr 5 do IWZ - Wzór umowy [PDF]
  • Załącznik nr 6 do IWZ - Wzór formularza oferty [PDF]
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 40