plansza tytułowa wystawy Jedźmy. Wracajmy. Drogi życia i szlaki twórcze Włodzimierza Odojewskiego

plansza o dzieciństwie Odojewskiego

Plansza  z fragmentem opowiadania Ostatni żyd w miasteczku

Plansza o podrózy na Podole

Plansza o latach gimnazjalnych

plansza o latach studenckich

plansza o latach współpracy z wydawnictwami

plansza o pracy twórczej

plansza o latach sześdziesiatych w Warszawie

plansza o pracy na Myśliwieckiej

plansza o wyjeżdzie na Zachód

plansza o cyklu podolskim

plansza z fragmentem Wyspy ocalenia

plansza z fragmentem Zasypie wszystko, zawieje

plansza o późniejszej twórczości

plansza z fragmentem Spotkania w Dubrowniku

plansza o pracy na emigracji

plansza o Katyniu

plansza z fragmentem  Ku Denzynańskiemu

plansza o prozie Odojewskiego okiem kamery

plansza o archiwum Odojewskiego na UAM 

> powrót do strony głównej Galerii <