plansza z biogramem Tadeusza Bonieckiego Poznaniaka, archiwisty, bibliofila i fotografa amatora dokumentujące życie społeczne i kulturalne Poznania

8 zdjęć przedstawiających kadry z poznańskic spektakli i koncertów

8 zdjęć przedstawiających kadry z poznańskic spektakli koncertów i wystaw

8 zdjęć przedstawiających kadry z poznańskic spektakli i koncertów

8 zdjęć przedstawiających kadry z manifestacji, targów, oraz imprez i uroczystości plenerowych

8 zdjęć przedstawiających kadry z manifestacji, targów, oraz imprez i uroczystości plenerowych

8 zdjęć przedstawiających kadry z imprez i uroczystości plenerowych

8 zdjęć przedstawiających kadry z uroczystości plenerowych oraz imprez sportowych

8 zdjęć przedstawiających kadry z poznańskich budów i remontów

> powrót do strony głównej Galerii <