Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Raczyńskich

Wyszukiwanie filii:
Numer lub nazwa filii
Filie dla
Dzielnica
Nazwa ulicy lub osiedla

Wyszukując filie o numerach od 1 do 9 należy numer filii poprzedzić cyfrą 0. Np. szukając filię 2 proszę wpisać 02. Filię Wildecką można wyszukać wpisując jej nazwę wildecka. Filię Naramowicką można wyszukać wpisując jej nazwę Naramowicka.