Wznowienie działalności czytelni w głównym gmachu i domu literatury

wypożyczalnia

Wznowienie działalności czytelni w głównym gmachu i domu literatury

Ze względu na reżim sanitarny,  czytelnią dostępną  dla wszystkich czytelników będzie Czytelnia Zbiorów Specjalnych, mieszcząca się w nowym gmachu na III piętrze.

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

 z dniem 31 sierpnia wznawiamy działalność czytelni w gmachu głównym. Ze względu na reżim sanitarny,  czytelnią dostępną  dla wszystkich czytelników będzie Czytelnia Zbiorów Specjalnych, mieszcząca się w nowym gmachu na III piętrze. W Czytelni może pracować jednocześnie 6 osób. Korzystanie z Czytelni wymaga zamówienia zbiorów oraz zarezerwowania terminu i godziny wizyty z odpowiednim uprzedzeniem.  Podczas korzystania z czytelni czytelnicy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust.   Tego dnia Dom Literatury również wznawia udostępnianie swoich zbiorów na miejscu. 

Kontakt: Czytelnie tel. 61 88 58 918
Dom Literatury tel. 61 855 12 44

 Szczegółowe zasady dot. Czytelni Zbiorów Specjalnych:

 1. W Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniane będą zbiory z kolekcji Księgozbioru Podstawowego, Archiwum Dziecięcego, Czasopisma-magazyn oznaczone symbolem „Do korzystania w Czytelni Ogólnej” oraz zbiory specjalne. Ze względu na różnorodność zbiorów Biblioteka zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania zamówienia, zgodnie z możliwościami technicznymi jego realizacji.
 2. W Czytelni może pracować jednocześnie 6 czytelników.
 3. W związku z ograniczeniem liczby miejsc dla czytelników każda wizyta wymaga obowiązkowej rezerwacji mailowej pod adresem informacja@bracz.edu.pl. Zbiory są udostępniane wyłącznie czytelnikom posiadającym rezerwację miejsca w Czytelni. Udostępnianie odbywa się według następującego schematu: od poniedziałku do piątku w przedziałach  czasowych: 09.00-11.30, 12.00-14.30, 15.00-17.30, 18.00-19.45. zbiory specjalne udostępniane są od poniedziałku do piątku w przedziałach czasowych: 09.00-11.30, 12.00-14.30. Czytelnik może dokonać rezerwacji miejsca maksymalnie na dwa, wybrane przez siebie przedziały czasowe.
 4. Od 3 października czytelnia będzie też czynna w soboty w przedziałach czasowych: 10.00-13.00, 14.00-17.00.

5. Zamówienie należy złożyć na adres informacja@bracz.edu.pl najwcześniej 5 dni roboczych, a najpóźniej 2 dni robocze przed zarezerwowanym terminem wizyty, w treści podając swoje dane: imię i nazwisko, nr karty czytelnika, numer telefonu oraz dane książki: autora, tytuł, rok wydania, jej sygnaturę, a w przypadku czasopisma: tytuł, rok wydania, rocznik/tom, nr zeszytu, sygnaturę.

6. Czytelnik może zamówić do Czytelni jednocześnie nie więcej niż 5 jednostek materiałów bibliotecznych po sprawdzeniu ich dostępności w katalogu on-line.

7. Czytelnicy przed wejściem do czytelni zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem    umieszczonym przy wejściu. Czytelnicy w trakcie pracy w Czytelni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. 

8. Podczas przerw sanitarnych czytelnik jest zobowiązany opuścić przestrzeń Czytelni.

9. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji lub zaleceń dyżurnego bibliotekarza lub pracownika  wewnętrznej służby ochrony Biblioteki czytelnik może zostać zobowiązany przez dyżurnego  bibliotekarza lub pracownika wewnętrznej służby ochrony Biblioteki do niezwłocznego zwrotu udostępnionych mu zbiorów oraz opuszczenia terenu Biblioteki.

Szczegółowe zasady dot. funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego (Dom Literatury)

 1. W Ośrodku może pracować jeden czytelnik.
 2. W związku z ograniczeniem liczby miejsc dla czytelników, każda wizyta wymaga obowiązkowej rezerwacji mailowej pod adresem dom.literatury@bracz.edu.pl. Zbiory są udostępniane wyłącznie czytelnikom posiadającym rezerwację miejsca w Ośrodku. Udostępnianie odbywa się od poniedziałku do piątku w przedziałach  czasowych: 10.00-12:00 i 13:00-15:00.
 3. Zamówienie należy złożyć na adres dom.literatury@bracz.edu.pl najwcześniej 5 dni roboczych, a najpóźniej 2 dni robocze przed zarezerwowanym terminem wizyty, w treści podając swoje dane: imię i nazwisko, nr karty czytelnika, numer telefonu oraz dane książki: autora, tytuł, rok wydania, jej sygnaturę, a w przypadku czasopisma: tytuł, rok wydania, rocznik/tom, nr zeszytu, sygnaturę.
 4. Czytelnik zgłaszający chęć korzystania ze zbiorów rękopiśmiennych jest zobowiązany z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem zgłosić kwerendę oraz umówić termin wizyty w Ośrodku
 5. Czytelnik ma prawo zamówić jednocześnie nie więcej niż 5 jednostek materiałów bibliotecznych po sprawdzeniu ich dostępności w katalogu on-line.
 6. Czytelnik przed wejściem do czytelni Ośrodka zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu. Czytelnicy w trakcie pracy w czytelni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. 
 7. Czytelnik zajmuje wskazane przez bibliotekarza miejsce, gdzie znajdują się przygotowane dla niego materiały biblioteczne.
 8. Podczas przerw sanitarnych czytelnik jest zobowiązany opuścić przestrzeń Ośrodka.
 9. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji lub zaleceń dyżurnego bibliotekarza czytelnik może  zostać zobowiązany do niezwłocznego zwrotu udostępnionych mu zbiorów oraz opuszczenia terenu Ośrodka.


Rozmiar czcionki
Kontrast