Wolny dostęp do półek i wznowienie działalności kulturalnej

wnętrze wypożyczalni

Wolny dostęp do półek i wznowienie działalności kulturalnej

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

W celu sprawnej organizacji pracy związanej z obsługą czytelnika oraz zachowaniem bezpieczeństwa pracowników i użytkowników obowiązują następujące zasady:

1.            Po wejściu w przestrzeń placówki czytelnik zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk. Zasłonięcie nosa i ust obowiązuje podczas całego pobytu w placówce.

2.            Obowiązuje limit czytelników mogących jednocześnie przebywać w przestrzeni bibliotecznej. Informacja o liczbie osób, mogących przebywać w placówce, jest wywieszona na drzwiach wejściowych. Oczekujących na wejście do placówki prosimy o zachowanie odstępu  między sobą.

3.            Zarówno pracowników, jak i czytelników, obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego dystansu w przestrzeni placówki.

4.            Czytelnicy są zobowiązani do skrócenia czasu pobytu w placówce do niezbędnego minimum, tak aby zachować płynność ruchu i umożliwić skorzystanie ze zbiorów jak największej liczbie czytelników.

5.            Obsługa czytelnika jest prowadzona wyłącznie z wykorzystaniem środków ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) na stanowisku wyposażonym w ekran ochronny.

6.            Obsługa czytelników, w miarę możliwości, jest realizowana przy oddzielnych stanowiskach zwrotów i wypożyczeń. Placówka zapewnia  miejsce umożliwiające czytelnikowi zapisanie się do biblioteki.

7.            Stopniowo Biblioteka wznawia organizację stacjonarnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej (spotkań autorskich, wystaw, lekcji bibliotecznych itp.) Szczegółowa   procedura organizowania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz użytkownikom, a także oświadczenia uczestników wydarzeń: procedura uczestnictwa , oświadczenia dla opiekuna, oświadczenia dla uczestnika wydarzenia

Pozostałe informacje o zasadach działania Biblioteki Raczyńskich

1.            Gmach główny i filie biblioteczne są czynne dla czytelników od poniedziałku do piątku  w dotychczasowych godzinach otwarcia.

W soboty w lipcu i sierpniu Biblioteka jest nieczynna.

2.            Nieczynne do odwołania pozostają filie zlokalizowane w szkołach (Filia 52 os. Czecha 59, Filia 63 ul. Żonkilowa 34). Zwroty wypożyczonych książek przyjmują filie:

– z Filii 52 zwroty przyjmuje Filia 51 na os. Lecha 15

– z Filii 63 zwroty przyjmuje Filia 38 przy ul. Ognik 20B.

3.            Nieczynne do odwołania są kąciki czytelnicze w filiach.

4.            Szatnie i toalety dla czytelników mogą nie być czynne w niektórych lokalizacjach.

5.            Do odwołania zawieszone są  usługi reprograficzne w gmachu głównym.

6.       Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza i Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego są dostępne dla zwiedzających indywidualnych.

W przestrzeni każdego Muzeum zwiedzający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji dłoni i zachowania odległości 1,5-2 m.  Ekspozycje MLHS można oglądać w jednym czasie maksymalnie 5 zwiedzających, ekspozycję  Pracowni-Muzeum J.I. Kraszewskiego mogą jednocześnie zwiedzać 3 osoby. 

7. Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny nieczynne do odwołania.

8.            Realizowanie usług Książka dla seniora i Czytanie bez barier odbywa się z zachowaniem środków ochrony osobistej. Wykonujący te usługi bibliotekarze są zaopatrzeni w maseczkę i rękawiczki, a odwiedzany czytelnik jest zobowiązany do zasłonięcia nosa i usta  na czas wizyty bibliotekarza. Zwracane do Biblioteki książki podlegają kwarantannie.

9.         Dary od czytelników, będą przyjmowane przez filie i gmach główny na dotychczasowych zasadach.

10.         Kwerendy biblioteczne realizuje  Dział Informacji i Udostępniania Zbiorów po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres: informacja@bracz.edu.plRozmiar czcionki
Kontrast