Wolny dostęp do półek i wznowienie działalności kulturalnej

wnętrze wypożyczalni

Wolny dostęp do półek i wznowienie działalności kulturalnej

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

od 3 sierpnia przywracamy wolny dostęp do półek oraz wznawiamy stacjonarną działalność kulturalną. Cały czas pozostają w mocy reguły zachowania bezpieczeństwa. W celu sprawnej organizacji pracy związanej z obsługą czytelnika oraz zachowaniem bezpieczeństwa pracowników i użytkowników obowiązują następujące zasady:

1.            Po wejściu w przestrzeń placówki czytelnik zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk. Zasłonięcie nosa i ust obowiązuje podczas całego pobytu w placówce.

2.            Obowiązuje limit czytelników mogących jednocześnie przebywać w przestrzeni bibliotecznej. Informacja o liczbie osób, mogących przebywać w placówce, jest wywieszona na drzwiach wejściowych. Oczekujących na wejście do placówki prosimy o zachowanie odstępu  między sobą.

3.            Zarówno pracowników, jak i czytelników, obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego dystansu w przestrzeni placówki.

4.            Czytelnicy są zobowiązani do skrócenia czasu pobytu w placówce do niezbędnego minimum, tak aby zachować płynność ruchu i umożliwić skorzystanie ze zbiorów jak największej liczbie czytelników.

5.            Obsługa czytelnika jest prowadzona wyłącznie z wykorzystaniem środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) na stanowisku wyposażonym w ekran ochronny.

6.            Obsługa czytelników, w miarę możliwości, jest realizowana przy oddzielnych stanowiskach zwrotów i wypożyczeń. Placówka zapewnia  miejsce umożliwiające czytelnikowi zapisanie się do biblioteki.

7.            Zbiory poddawane są trzydniowej kwarantannie.

8.            Stopniowo Biblioteka wznawia organizację stacjonarnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej (spotkań autorskich, wystaw, lekcji bibliotecznych itp.) Szczegółowa   procedura organizowania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz użytkownikom, a także oświadczenia uczestników wydarzeń: procedura uczestnictwa , oświadczenia dla opiekuna, oświadczenia dla uczestnika wydarzenia

Pozostałe informacje o zasadach działania Biblioteki Raczyńskich

1.            Gmach główny i filie biblioteczne są czynne dla czytelników od poniedziałku do piątku  w dotychczasowych godzinach otwarcia.

W soboty są czynne gmach główny i Biblioteka dla dzieci w godz. 10.00-17.00
Filia Naramowicka w godz. 9.00-15.00.

2.            Nieczynne do odwołania pozostają filie zlokalizowane w szkołach (Filia 52 os. Czecha 59, Filia 63 ul. Żonkilowa 34). Zwroty wypożyczonych książek przyjmują filie:

– z Filii 52 zwroty przyjmuje Filia 51 na os. Lecha 15

– z Filii 63 zwroty przyjmuje Filia 38 przy ul. Ognik 20B.

3.            Nieczynne do odwołania są czytelnie w gmachu głównym oraz czytelnie i kąciki czytelnicze w filiach.

4.            Nieczynne do odwołania są szatnie i toalety dla czytelników.

5.            Do odwołania zawieszone jest wypożyczanie czasopism i gier planszowych.

6.            Do odwołania zawieszone jest korzystanie z komputerów czytelniczych, z wyjątkiem Wypożyczalni w gmachu głównym, gdzie udostępnione będą 2 stanowiska jako terminale katalogowe.

7.            Do odwołania zawieszone są  usługi reprograficzne w gmachu głównym.

8.            Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Mieszkanie Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, Pracownia Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego są dostępne dla zwiedzających na dotychczasowych zasadach, przy czym nieczynne są ich czytelnie.

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza oraz Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego dostępne są jednie dla zwiedzających indywidualnych. Przyjmowanie grup zorganizowanych jest zawieszone do odwołania. W przestrzeni każdego Muzeum zwiedzający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji dłoni i zachowania odległości 1,5-2 m.  Ekspozycje MLHS można oglądać w jednym czasie maksymalnie 5 zwiedzających, ekspozycję  Pracowni-Muzeum J.I. Kraszewskiego mogą jednocześnie zwiedzać 3 osoby. 

9.            Realizowanie usług Książka dla seniora i Czytanie bez barier odbywa się z zachowaniem środków ochrony osobistej. Wykonujący te usługi bibliotekarze są zaopatrzeni w maseczkę i rękawiczki, a odwiedzany czytelnik jest zobowiązany do zasłonięcia nosa i usta  na czas wizyty bibliotekarza. Zwracane do Biblioteki książki podlegają kwarantannie.

10.         Dary od czytelników, będą przyjmowane przez filie i gmach główny na dotychczasowych zasadach.

11.         Kwerendy biblioteczne realizuje  Dział Informacji i Udostępniania Zbiorów po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres: informacja@bracz.edu.plRozmiar czcionki
Kontrast