Marian Grześczak Tag

„Przedostatnie wiersze” Mariana Grześczaka

Przedostatnie wiersze to nowa książka poetycka Mariana Grześczaka (1934–2010), poety, powieściopisarza, dramaturga, krytyka literackiego i tłumacza, redaktora czasopism literackich „Poezja”, „Literatura” i „Twórczość”. Autor był nadto współzałożycielem poznańskiej grupy literackiej „Wierzbak” w 1956 roku, debiutował w Poznaniu tomem wierszy Lumpenezje (1960), tu też ukończył studia polonistyczne. 

W dorobku Grześczaka znajdują się m.in. tomiki Gęste światło, Kwartał wierszy, Snutki, Nike niosąca blask, powieść Odyseja, odyseja, dramat „Dionizos Faust” .  Przedostatnie wiersze, drugi wydany pośmiertnie (po Wersetach jerozolimskich z 2012 roku) tom poetycki, zawiera liryki wcześniej niepublikowane, odnalezione w spuściźnie literackiej Mariana Grześczaka, która znajduje się w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich. Janusz Drzewucki w posłowiu do tomiku zawarł refleksję: „Przedostatnie wiersze to książka poetyckich dopowiedzeń Mariana Grześczaka. Co zadecydowało o tym, że nie ogłosił tych wierszy w zbiorach, trudno dociec. Niewątpliwie był autorem krytycznym wobec własnej twórczości i własnego dorobku, ale chyba zbyt krytycznym, skoro nie uznał za stosowne wydrukować w swoim czasie tak wyśmienitych utworów, jak Żarteska – w której pojawiają się we własnej osobie: Homer, Szekspir i Puszkin, jak Kiedy poeta – w którym zastanawia się nad tajemnicą zarówno wiersza udanego, jak i nieudanego, jak Przedtestament – w którym prorokując niechybną śmierć, odwołał się do rodzinnych korzeni: «Chcę umrzeć porządnie. / Po wielkopolsku. / Wszystko rozdałem»”.  Wspomniany przez Drzewuckiego Przedtestament jest wierszem, który stał się inspiracją dla tytułu tomiku. Przedostatnie wiersze sygnalizują następne spotkania z tą twórczością, których perspektywa wynika z obszernego zbioru tekstów nieobecnych w obiegu czytelniczym,  a zachowanych w spuściźnie literackiej poety.

Tomik ukazał się w serii wydawniczej „Poezja i proza poznańskich polonistów”, redagowanej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Książka ukazała się nakładem Biblioteki Raczyńskich i Wydawnictwa Wulkan. Edycję dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Literatura 2020”.

Książka dostępna jest między innymi w sklepie internetowym .

recenzja "Nowe książki"cz. 1
0

„Przedostatnie wiersze” Mariana Grześczaka – nowa publikacja

W zbiorach Biblioteki Raczyńskich znajduje się archiwum literackie Mariana Grześczaka (1934-2010), cenionego poety, powieściopisarza, autora słuchowisk radiowych, tłumacza i krytyka literackiego, współzałożyciela poznańskiej grupy poetyckiej „Wierzbak”. Wśród pozostawionych przez Grześczaka archiwaliów znajduje się sporo niepublikowanych utworów poetyckich. Kilkadziesiąt z nich złoży się na przygotowywany do edycji tom „Przedostatnie wiersze”, który ukaże się w serii wydawniczej „Poezja i proza poznańskich polonistów”.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
0
Rozmiar czcionki
Kontrast