Spotkanie autorskie Andrzeja Wilowskiego w Domu Literatury

czarno-biała okładka książki

Spotkanie autorskie Andrzeja Wilowskiego w Domu Literatury

28 lutego (wtorek) godz. 18.00, Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego ul. Wroniecka 14

Dom Literatury zaprasza na spotkanie spotkanie autorskie Andrzeja Wilowskiego i promocję tomu wierszy „Życie się kurczy”.

„Pisany na przestrzeni szesnastu lat (2006 – 2022) liczący około siedemdziesięciu wierszy tomik Andrzeja Wilowskiego „Życie się kurczy” odsłania poetycki fragment różnorodnej twórczości jego autora: publicysty, scenarzysty, felietonisty, krytyka muzycznego i grafika. Ta elegancka książeczka, edytowana w formacie nawiązującym do wydawnictw drugiego obiegu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia – w którym to historycznym przedsięwzięciu Wilowski uczestniczył jako jego organizator, redaktor, drukarz, ale także debiutant, publikując „Wiersze i rysunki” w bezdebitowej oficynie „Witrynka Poetów i Krytyków” – zawiera również jego prace graficzne pomieszczone tam wraz z rysunkami trzech przyjaciół: Jacka Kasprzyckiego, Pawła Kasprzyckiego i Wojciecha Olesiaka.

            Czas obejmujący ponad półtorej dekady XXI wieku przeżyty wrażliwie, czyli z liryczną uwagą, połączoną z charakterystyczną dla poezji Andrzeja Wilowskiego szerokością spojrzenia wyrażaną ascetycznie i lapidarnie – jakby autor chciał wypowiadane słowa heroicznie zmieścić między komunikatem i aforyzmem – w sposób niemal konieczny musiały zaowocować wielorakością tematyczną i bogactwem formalnym dyskretnie osłoniętych jednolitością dykcji opartej na barwnej lakoniczności. ” pisze w recenzji tomiku Eugeniusz Biały.Rozmiar czcionki
Kontrast