Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942)

Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942)

do 30 września 2019

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84

Wystawa prezentuje sylwetkę prezydenta Cyryla Ratajskiego z perspektywy jego olbrzymich zasług dla miasta, ponieważ, jak powiedział architekt miejski Poznania Władysław Czarnecki: cokolwiek działo się w mieście – tam zawsze był Ratajski, albo działała jego inicjatywa. Celem wystawy jest ukazanie roli jaką w rozwoju Poznania odegrał Cyryl Ratajski, przypomnienie wydarzeń takich jak Powszechna Wystawa Krajowa, ukazanie prezydenta jako mecenasa kultury oraz zwrócenie uwagi na działalność Ratajskiego w pierwszych dniach września 1939 r. Wystawa prezentowana jest w kamienicy, która od 1920 r. należała do Cyryla Ratajskiego i która jest też świadectwem ofiarności włodarza Poznania na rzecz miasta: prezydent ufundował w 1927 r.  statuetkę przedstawiającą Jana Baptystę Quadro – wcześniejszego właściciela budynku, która umieszczona została w narożniku kamienicy.

Cyryl Ratajski marzył o przekształceniu Poznania z byłego miasta garnizonowego w ośrodek europejskiego formatu, w drugą stolicę. W tym celu wspierał wiele instytucji kultury, jak nowo powstały Uniwersytet Poznański czy Biblioteka Raczyńskich, inicjował ich powstanie, a także dążył do upiększenia terenów miejskich. Obejmując urząd prezydenta w dniu 26 kwietnia 1922 r. Ratajski powiedział: Przywiodła mnie na to miejsce miłość miasta, w którym się wychowałem. (…) Obejmując urząd prezydenta pragnę oddać życie moje miastu w zupełności. Nie mam innych ambicji ponad tę jedną, aby pozostawić dobrą u potomnych pamięć. Jedno wiem tylko: gdy pierwszy prezydent miasta był z konieczności jego żywicielem, drugi musi być jego budowniczym.

Wystawa ma charakter przekrojowy i kładzie nacisk na wybrane fragmenty biografii prezydenta, takie jak: rozwój Poznania w latach jego prezydentury (1922-1934), rolę Ratajskiego jako jednego z współtwórców Targów Poznańskich i inicjatora odbywających się w Poznaniu wystaw, organizację Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r., a także działalność Cyryla Ratajskiego w pierwszych dniach wojny oraz jako pierwszego Delegata Rządu na Kraj. Wystawę wzbogacają eksponaty wypożyczone m.in z: Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Biblioteki Uniwersyteckiej, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Międzynarodowych Targów Poznańskich, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego FINA, ze zbiorów dr. Andrzeja Zarzyckiego oraz ze zbiorów prywatnych.

Na wystawie zaprezentowano pamiątki rodzinne, dokumenty, fotografie, przemówienia Cyryla Ratajskiego oraz pamiątki (przewodniki, pocztówki, ulotki, medale i in.) towarzyszące Powszechnej Wystawie Krajowej. Zobaczyć można m.in.: świadectwo Cyryla Ratajskiego z Gimnazjum im. Marii Magdaleny, jego zielnik z czasów szkolnych, wizytówkę gen. Władysława Sikorskiego z życzeniami dla Cyryla Ratajskiego na 1937 r., korespondencję z Ignacym Janem Paderewskim, ostatni list Cyryla do żony Stanisławy, kopertę z adresem Cyryla Ratajskiego, kubek prezydenta z czasów pobytu w obozie przesiedleńczym na Głównej w Poznaniu oraz jego kieliszek na leki. Zobaczyć można również wybór relacji prasowych donoszących o wydarzenia z życia Ratajskiego, np. o nominacji na ministra spraw wewnętrznych, plakaty reklamowe Powszechnej Wystawy Krajowej oraz filmy dokumentalne: PeWuKa – obrazki z wielkiej wystawy oraz film dokumentujący otwarcie Międzynarodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki w 1930 r.

Wybrane eksponaty:

Kurator wystawy: Maria Niestrawska
Opracowanie plastyczne: Sławomir Pacholczyk

 

Wystawie towarzyszyć będzie program edukacyjny, który będzie rozwijał poszczególne wątki biografii włodarza miasta. Zaplanowaliśmy oprowadzania kuratorskie po wystawie, cykl wykładów, m.in. o tematyce architektonicznej i przedstawiający Cyryla Ratajskiego jako mecenasa kultury oraz spacery z przewodnikiem po mieście, podczas których podziwiać będziemy piękno modernistycznej architektury a także przekonamy się, ile Poznań zawdzięcza prezydentowi Ratajskiemu. O szczegółach będziemy informować na stronie www Biblioteki.

Wernisaż wystawy oraz wykład dr. Andrzeja Zarzyckiego Cyryl Ratajski – twórca Polskiego Państwa Podziemnego

 

Wystawa została objęta patronatem medialnym TVP 3 Poznań, Radia Poznań, Głosu Wielkopolskiego oraz IKS-a.Rozmiar czcionki
Kontrast