Powtórka przed… Poezja wielkich mistrzów. Miłosz – Herbert – Różewicz – Szymborska

Plakat z informacja o wykładach dla maturzystów

Powtórka przed… Poezja wielkich mistrzów. Miłosz – Herbert – Różewicz – Szymborska

13 marca 2021 (sobota), godz. 13.00

Wydarzenie online

Wykład dr Emilii Słomińskiej będzie dotyczył czterech wielkich polskich poetów XX wieku: Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Tadeusz Różewicza i Wisławy Szymborskiej. Choć artyści wybrali odmienne twórcze drogi, a proponowane przez nich koncepcje poezji, stosowane środki językowego wyrazu, podejmowana tematyka czy stosunek do tradycji są różne, to jednak łączy ich między innymi wspólny klasyczny rodowód poetycki. Przede wszystkim należą do grona najwybitniejszych twórców XX wieku, którzy na trwale wpłynęli na kształt rodzimej sztuki poetyckiej.

Wykład dostępny będzie na profilu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza na Facebooku.Rozmiar czcionki
Kontrast