Powtórka przed… czyli wykłady dla maturzystów. Dramat romantyczny i jego różne oblicza

Powtórka przed… czyli wykłady dla maturzystów. Dramat romantyczny i jego różne oblicza

18 marca 2023 (sobota), godz. 13.00

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84

Nieprzypadkowo polscy pisarze romantyczni najlepiej wyrażali swoje programy literackie w dramacie. Podczas wykładu zastanowimy się, dlaczego wybrali właśnie tę formę? Czy jesteśmy w stanie wskazać wszystkie cechy tak niejednorodnego gatunku, jakim jest dramat romantyczny? Czym różnią się utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego? Jak rewolucja romantyczna w tym zakresie wpłynęła na twórczość w kolejnych epokach literackich? Na te i inne pytania odpowiemy podczas spotkania w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza. Prowadząca: dr Mirella Kryś.

Obowiązują zapisy telefoniczne 61 852 89 71 lub mailowe rezerwacja.muzeumhs@bracz.edu.plRozmiar czcionki
Kontrast