Pokaz atlasów po konserwacji

Pokaz atlasów po konserwacji

4 i 11 czerwca (sobota) 2022, godz. 12.00

Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 5

W ramach projektu „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych” dofinansowanego z funduszy UE poddano konserwacji i digitalizacji najcenniejsze i jednocześnie najbardziej zagrożone dalszą destrukcją atlasy ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Raczyńskich. Wśród nich znalazły się takie perły jak stanowiący unikat w skali krajowej, dziesięciotomowy „Novus atlas absolutissimus” słynnego niderlandzkiego kartografa i wydawcy Johannesa Janssoniusa z połowy XVII w., zawierający ponad 500 ręcznie kolorowanych map przedstawiających cały znany ówcześnie świat, w tym m.in. pierwszą mapę Wielkopolski.

Konserwowane obiekty przeszły dezynfekcję w komorze próżniowej, następnie zostały poddane drobiazgowym badaniom określającym skład i rodzaj papieru oraz oprawy, a także skład barwników i pigmentów użytych do kolorowania map. Kolejne prace konserwatorskie polegały na czyszczeniu kart i w miarę możności usunięciu plam i zabrudzeń wynikających z długoletniego użytkowania atlasów. Wyprostowano i podklejono specjalnymi bibułkami rozdarcia papieru, uzupełniono również jego ubytki. Ważnym etapem konserwacji było zatrzymanie postępującego powoli procesu degradacji papieru, spowodowanego przez używaną do kolorowania map zieleń miedziową (tzw. grynszpan). Konserwacji poddane zostały również oprawy atlasów, które oczyszczono, usunięto deformacje, uzupełniono ubytki i wzmocniono grzbiety. Ostatnim etapem prac było sporządzenie dla każdego atlasu specjalnego pudła ochronnego, wykonanego z materiałów bezkwasowych, oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Na konserwację  atlasów wydatkowano 2,47 mln złotych.

Obowiązują zapisy – zapisy@bracz.edu.plRozmiar czcionki
Kontrast