Modernizacja Biblioteki Raczyńskich

Modernizacja Biblioteki Raczyńskich

Podczas konferencji prasowej  28 marca podpisano umowę na modernizację historycznego gmachu Biblioteki. Głównym celem  projektu Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury. Całkowita wartość projektu wynosi 20 639 047, 67 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 14 220 940, 68 zł.  W latach 2004-2019 do instytucji kultury w Wielkopolsce trafiło ponad 415 mln zł dotacji unijnych, z czego prawie 12% przypadło Bibliotece Raczyńskich, co czyni nas liderem  zarówno w ilości  realizowanych projektów, jak i kwocie dotacji.

Dzięki modernizacji, historyczny gmach Biblioteki Raczyńskich przy pl. Wolności powróci do spełniania swojej pierwotnej, bibliotecznej  funkcji. Zmiany będą widoczne już od wejścia, przy którym projektuje się przestrzeń wystawienniczą i wirtualny gabinet Edwarda Raczyńskiego, wykorzystujący technikę 3D. W pomieszczeniach na I piętrze pojawią się książki dotyczące sztuki
i muzyki, a w zmodernizowanych wnętrzach znajdą się klimatyzowane przestrzenie na działania artystyczne i edukacyjne. Przebudowane zostanie też II piętro, na którym mieszczą się pomieszczenia biurowe. Gmach będzie też dostosowany do swobodnego korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, m.in. dzięki zamontowaniu podnośników hydraulicznych. Przebudowa obejmie również wykonanie pomieszczeń sanitarnych, instalacji elektrycznych i wentylacji oraz remont klatek schodowych, odświeżenie sztukaterii i wymianę okien.

Poza modernizacją gmachu, przewidziano również konserwację cennych zbiorów bibliotecznych. Do konserwacji, a następnie digitalizacji wytypowano m.in. najcenniejsze
i jednocześnie najbardziej zagrożone postępującą destrukcją atlasy od XVI do XIX wieku ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Raczyńskich. W 2018 roku zakończyła się konserwacja Zbioru planów bitew oraz miast zachodnioeuropejskich, pochodzących z atlasów M. Seuttera i J.B. Homanna, a także Atlas mathematico-historice delineates z 1706 roku. Atlas ten zawiera zbiór ręcznie kolorowanych miedziorytniczych map przedstawiających poszczególne regiony Europy Zachodniej.

W 2019 roku do Biblioteki Raczyńskich powrócił po konserwacji trzeci atlas: Zbiór map, Amstelaedami [ok. 1750] Reinerum et Josuam Ottens

Jest to atlas świata zawierający zbiór miedziorytniczych map różnych autorów, ręcznie kolorowanych, wydany ok. poł. XVIII wieku przez znanych kartografów niderlandzkich Reinera Ottensa (1698-1750) i jego brata Joshua Ottensa (1704-1765). W skład atlasu wchodzą zarówno mapy poszczególnych regionów i państw europejskich jak i mapy pozostałych kontynentów i ich części.

Planowany czas zakończenia całości projektu to  połowa 2021 roku.

 

 Rozmiar czcionki
Kontrast