Konkurs im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla

Konkurs im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla

Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 czerwca 2019 r.

adres: Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19
61-739 Poznań

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Raczyńskich, Partnerem jest Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera, a fundatorami nagród są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Burmistrz Puszczykowa.

W skład kapituły wchodzą przedstawiciele wszystkich współpracujących podmiotów oraz przedstawiciele poznańskiego środowiska kultury i nauki, wydawcy, dziennikarze i bibliotekarze. Jury przewodniczy dyrektor Biblioteki Raczyńskich.

Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematykę podróżniczą i krajoznawczą, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy
o świecie. Kapituła konkursu oceniając publikacje bierze pod uwagę ich stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

 Rozmiar czcionki
Kontrast