Konkurs im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla

Grafika przedstawiająca statuetkę. Na srebrnym liściu rośliny, wyrastającej z jasnego kamienia, widnieje bursztynowy motyl

Konkurs im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla

do 30 czerwca 2022 r.

Cieszymy się, że po dwuletniej przerwie możemy wznowić Konkurs im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla.

Celem nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematykę podróżniczą i krajoznawczą, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o świecie. Kapituła konkursu oceniając publikacje bierze pod uwagę ich stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską. Konkurs obejmuje książki wydane w 2021 r.

Konkurs organizują Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu i Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie prowadzona przez synów Arkadego Fiedlera. Fundatorem nagrody pieniężnej jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a statuetki Bursztynowego Motyla – zaprojektowanej i wykonanej w firmie Ania Kruk – Urząd Miasta Puszczykowa. Wręczenie Nagrody Bursztynowego Motyla odbędzie się w Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

W skład kapituły wchodzą przedstawiciele współpracujących podmiotów oraz przedstawiciele poznańskiego środowiska kultury i nauki, wydawcy, dziennikarze i bibliotekarze. Jury przewodniczy dyrektor Biblioteki Raczyńskich lub jego zastępca.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres Biblioteki Raczyńskich: plac Wolności 19, 61-739 Poznań (z dopiskiem „Konkurs im. A. Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla”), formularz zgłoszeniowy można przesłać także na adres e-mailowy [sekretariat@bracz.edu.pl] w terminie do 30 czerwca 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowyRozmiar czcionki
Kontrast