Konferencja naukowa „Wojna i Książka”

Konferencja naukowa „Wojna i Książka”

13-15 listopada 2019, Poznań

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania referatów podczas międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbędzie się  13-15 listopada br. (środa-piątek) pt.  Wojna i Książka”. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze. Zainteresowani będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w obradach konferencji, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz dla osób nie wygłaszających referatu, który znajduje się na stronie internetowej konferencji i wysłać na adres: konferencja@bracz.edu.pl

http://www.wojnaiksiazka.pl/zgloszenia/

Program

Odzew środowiska bibliotekarzy, historyków, historyków sztuki, historyków literatury, muzealników i prawników znacznie przekroczył nasze oczekiwania. Otrzymaliśmy niemal pięćdziesiąt zgłoszeń badaczy z wielu placówek naukowych w Polsce i na świecie, w tym jedenaście zza granicy (m. in. British Library, Humboldt University Berlin, University of Glasgow, Uppsala University Library, National Library of Latvia, Stockholm University, Austrian National Library, University of Illinois at Urbana-Champaign). Cieszy także udział przedstawicieli Ossolineum, Książnicy Pomorskiej, Centralnej Biblioteki Rolniczej czy PAN Biblioteki Gdańskiej. Najwięcej tematów dotyczy okresu potopu szwedzkiego oraz II wojny światowej.

logotyp konferencji naukowej „Wojna i Książka”

Więcej zdjęć

Zdjęcia – dzień 2

Zdjęcia – dzień 3Rozmiar czcionki
Kontrast