IZABELLA 2019 DLA MUZEUM LITERACKIEGO HENRYKA SIENKIEWICZA

IZABELLA 2019 DLA MUZEUM LITERACKIEGO HENRYKA SIENKIEWICZA

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, oddział Biblioteki Raczyńskich nagrodzony podczas konkursu Izabella na Wydarzenie Muzealne Roku 2019. Trzecie miejsce w kategorii „działalność promocyjna i marketingowa” otrzymał katalog towarzyszący wystawie „Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942)”. Autorką katalogu jest Maria Niestrawska, a twórcą opracowania graficznego i składu publikacji Sławomir Pacholczyk. Jednocześnie są oni twórcami wystawy, która rok wcześniej otrzymała wyróżnienie w kategorii „działalność wystawiennicza”.

IZABELLA to prestiżowy konkurs wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku. Organizowany jest przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W tym roku konkurs zorganizowano po raz XVIII. Ze względu na sytuację epidemiologiczną gala wręczenia nagród została odwołana i odbędzie się w innym terminie.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Poniżej pełna lista laureatów:

Kategoria I – działalność wystawiennicza

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

„Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego”

NAGRODA PIERWSZA

Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

„To są ostatnie dni naszego życia, dajemy więc znać o sobie – Kulmhof – początek Zagłady”

NAGRODA DRUGA

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

„Oni dla nas. My dla nich. W setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego”

NAGRODA TRZECIA

Muzeum Narodowe w Poznaniu

„M jak mistrzowie. Kolekcja Irena Hochman +adeusz MYSŁOWSKI”

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy

„Dla przyjemności i z konieczności. Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX wieku”

Muzeum Okręgowe w Lesznie

„Ach śpij kochanie… Leszczyńskie sypialnie w l. 1900 – 1956”

Muzeum Uzbrojenia, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu

„Mundur polskich wojsk pancernych 1919-2019”

Kategoria II – działalność edukacyjna

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

Nie przyznano nagrody

NAGRODA PIERWSZA

Muzeum Ziemi Rawickiej

„Nasza historia – nasza tożsamość”

NAGRODA DRUGA

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

„Obrazy z życia Powstańców”

NAGRODA TRZECIA

Muzeum Ziemi Złotowskiej

„Wzory haftu krajeńskiego”

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Narodowe w Poznaniu

„Program edukacyjny Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu”

Rezerwat Archeologiczny Genius loci, oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

„Geniusz Europy”

Kategoria III – działalność naukowa i wydawnicza

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

„Muradyny, żandary, siwki, podkoziołek, bery, cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce”

NAGRODA PIERWSZA

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

„Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach”

NAGRODA DRUGA

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

„Archiwum Igły, Turek w niemieckim planie okupacyjnym”

NAGRODA TRZECIA

Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

„Ty Bambrze!”

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Leśnictwa, oddział Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

„Kulturowa wartość lasu”

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

„Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej”

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

„Nasz Monachijczyk. Życie i twórczość Stanisława hr. Szembeka 1849-1891”

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy

„Kolekcjonerzy i artyści z dworów i pałaców”

Kategoria IV – działalność promocyjna i marketingowa

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

Nie przyznano nagrody

NAGRODA PIERWSZA

Muzeum Okręgowe w Koninie

„Skarby Muzeum”

NAGRODA DRUGA

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy

„Zespół Pałacowo-Parkowy. Album”

NAGRODA TRZECIA

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

„Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875-1942)”

WYRÓŻNIENIE

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance

„Legenda o Sarence”

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

„Udostępnij to! Muzeum otwarte dla osób z niepełnosprawnościami”

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

„Marketingowy i promocyjny wymiar profilu MPPP w Gnieźnie na portalu społecznościowym Facebook”

Kategoria V – konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje

NAGRODA GŁÓWNA – GRAND PRIX oraz statuetka IZABELLA

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

„Modernizacja pawilonów, wystaw stałych i magazynów zbiorów wraz z konserwacją zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”

NAGRODA PIERWSZA

Muzeum Okręgowe w Koninie

„Prezentacja etapowych prac konserwatorsko-restauratorskich oraz prac badawczych na materiale kostnym słonia leśnego Paleoloxoden antiquus, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie”

NAGRODA DRUGA

Nie przyznano nagrody

NAGRODA TRZECIA

Muzeum Okręgowe w Lesznie

„Konserwacja kolekcji prac Wilhelma Ballarina”

WYRÓŻNIENIE

Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach

„Konserwacja dokumentów”Rozmiar czcionki
Kontrast