dla seniorów

#Braczbingo

Zapraszamy do literackiej zabawy i wykreślania kolejnych pól na planszy.

W tym roku pojawiły się pola z gwiazdkami. Jedna oznacza, że inspiracji do lektury można szukać śledząc nasze cykle i konkursy literackie, a dwie gwiazdki odnoszą się do patronów roku 2021 oraz naszych literackich muzeów (pola można skreślić po przeczytaniu tak dzieła pisarza, jak i książki o nim).

Zasady:Bingo to ustawienie w jednej linii (poziomo, pionowo, po skosie) 5 sąsiadujących ze sobą pól. Jedna książka może być przyporządkowana tylko do jednej kategorii.Wynikami dzielcie na Facebooku, Instagramie,  oznaczając Bibliotekę Raczyńskich i #braczbingo

0

Książka dla seniora i Czytanie bez barier

Z dniem 8 czerwca Biblioteka Raczyńskich wznawia usługi Książka dla seniora i Czytanie bez barier, kierowane do seniorów i osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Wykonujący tę usługi bibliotekarze będą zaopatrzeni w maseczkę i rękawiczki, a odwiedzany czytelnik jest zobowiązany do założenia na czas wizyty bibliotekarza maseczki. Zwracane do biblioteki książki będą podlegać kwarantannie.

Czytelnicy chcący skorzystać z usługi, składają zamówienia telefonicznie, dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt tel. 61-646-33-44, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00. Biuro przyporządkuje zgłoszenie czytelnika wg adresu jego zamieszkania do konkretnej, najbliższej wskazanemu adresowi placówki, która objęta jest programem. W programie uczestniczą 4 filie rejonowe Biblioteki Raczyńskich:
•    Filia 2,  os. Oświecenia 59
•    Filia 12/46, ul. Arciszewskiego 27
•    Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 120
•    Filia Wildecka, ul. Robocza 4a.

Wybrani pracownicy przygotują zbiory, kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach. Będą odwiedzali czytelników raz w tygodniu: w każdy poniedziałek w godzinach od 11.30 do 14.30. Bibliotekarze podczas odwiedzin będą wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem oraz numerem telefonu umożliwiającym sprawdzenie wiarygodności osoby odwiedzającej.
Osobami chcącymi skorzystać z usługi mogą być osoby posiadające kartę biblioteczną, a także takie, które  nie są użytkownikami Biblioteki Raczyńskich. Podczas pierwszej wizyty bibliotekarz na podstawie dowodu osobistego dokona zapisu nowego czytelnika.

Więcej o akcji Książka dla seniora

Więcej o akcji Czytanie bez barier

0

„Afekt czy wola rodziców? Znaczenie miłości w doborze matrymonialnym” wykład prof. UAM dr hab. Iwony Przybył

19 grudnia, godz. 13.00, wydarzenie online

„Miłość nie wybiera”, „serce nie sługa” – głoszą przysłowia. Czy na pewno? W powieściach Henryka Sienkiewicza  prezentowany jest model miłości romantycznej, ale niemal zawsze związki powstają przy udziale innych osób – swatających i przekonujących bohaterów do odpowiedniego wyboru. Prof. Iwona Przybył, autorka wielu książek dotyczących socjologicznych czynników kształtowania relacji, opowie co lub kto decyduje o wyborze współmałżonka oraz jaki wpływ ma to na losy związków małżeńskich.

Wykład towarzyszy finisażowi wystawy czasowej „Trójkąty miłosne u Sienkiewicza. Odsłona I – »Pan Wołodyjowski«” prezentowanej w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza.

Wydarzenie będzie dostępne na profilu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza na Facebooku

0
Biblioteka dla seniora- zapowiedź cyklu

Biblioteka dla seniora: Po staropolsku na nutę kowalską

1 grudnia (wtorek) godz.16.30, wydarzenie online

Muzyczny i poetycki spacer po szerokiej krainie Sarmacji – od prawdziwych Sarmatów, przez wierszopisów staropolskich, po romantycznego Pola i Syrokomlę, czyli mistrzów szlacheckiej gawędy. Słowami i muzyką Jacka Kowalskiego, acz tu i owdzie słowem z epoki. Przy lutni, teorbie i podróżnej gitarze towarzyszy muzycznie Henryk Kasperczak.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wydarzenie będzie dostępne na profilu Biblioteki Raczyńskich na Facebooku oraz kanale na YouTube.

1

Książka dla seniora

Usługa oferowana przez Bibliotekę Raczyńskich przeznaczona jest dla Seniorów 60+ mieszkających na terenie miasta Poznania, którzy z racji stanu zdrowia nie mogą sami dotrzeć do biblioteki.

Dzięki temu pilotażowemu projektowi objęci programem czytelnicy – do tej pory pozbawieni dostępu do zbiorów bibliotecznych – mogą wypożyczać książki, audiobooki, filmy (wg Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług BR – jednorazowo każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Do zapisu niezbędny jest dokument tożsamości).

Seniorzy chcący skorzystać z usługi mogą składać zamówienia telefonicznie, dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt tel. 61-646-33-44, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00. Pracownicy Biura przyjmując zgłoszenie zapiszą je w odpowiednim formularzu, zawierającym dane niezbędne do identyfikacji czytelnika wraz z informacją o preferencjach czytelniczych lub konkretnych zmówionych tytułach.

Biuro przyporządkuje zgłoszenie czytelnika wg adresu realizacji usługi do konkretnej, najbliższej wskazanemu adresowi placówki, która objęta jest programem.
W programie uczestniczą 4 Filie rejonowe Biblioteki Raczyńskich:

·   Filia 2,  os. Oświecenia 59

·   Filia 12/46, ul. Arciszewskiego 27

·   Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 120

·    Filia Wildecka, ul. Robocza 4a.

 Wybrani pracownicy 4 filii rejonowych, odpowiedzialnych za realizację usługi, przygotują zbiory kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach. Bibliotekarze, wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem, będą odwiedzali czytelników raz w tygodniu – w poniedziałki,  w  godzinach od 11.30 do 14.30.  Chęć zwrotu książek, czytelnicy  będą zgłaszać w ten sam sposób.

Realizowanie usług Książka dla seniora i Czytanie bez barier odbywa się z zachowaniem środków ochrony osobistej. Wykonujący te usługi bibliotekarze są zaopatrzeni w maseczkę i rękawiczki, a odwiedzany czytelnik jest zobowiązany do zasłonięcia nosa i usta na czas wizyty bibliotekarza. Zwracane do Biblioteki książki podlegają kwarantannie.

1
Rozmiar czcionki
Kontrast