dla seniorów

Książka dla seniora

Usługa oferowana przez Bibliotekę Raczyńskich przeznaczona jest dla Seniorów 60+ mieszkających na terenie miasta Poznania, którzy z racji stanu zdrowia nie mogą sami dotrzeć do biblioteki.

Dzięki temu pilotażowemu projektowi objęci programem czytelnicy – do tej pory pozbawieni dostępu do zbiorów bibliotecznych – mogą wypożyczać książki, audiobooki, filmy (wg Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług BR – jednorazowo każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 6 książek i 2 audiobooki na 30 dni oraz 2 filmy na 14 dni. Do zapisu niezbędny jest dokument tożsamości).

Seniorzy chcący skorzystać z usługi mogą składać zamówienia telefonicznie, dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt tel. 61-646-33-44, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00. Pracownicy Biura przyjmując zgłoszenie zapiszą je w odpowiednim formularzu, zawierającym dane niezbędne do identyfikacji czytelnika wraz z informacją o preferencjach czytelniczych lub konkretnych zmówionych tytułach.

Biuro przyporządkuje zgłoszenie czytelnika wg adresu realizacji usługi do konkretnej, najbliższej wskazanemu adresowi placówki, która objęta jest programem.
W programie uczestniczą 4 Filie rejonowe Biblioteki Raczyńskich:

·   Filia 2,  os. Oświecenia 59

·   Filia 12/46, ul. Arciszewskiego 27

·   Filia 14, os. Bolesława Chrobrego 120

·    Filia Wildecka, ul. Robocza 4a.

 Wybrani pracownicy 4 filii rejonowych, odpowiedzialnych za realizację usługi, przygotują zbiory kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach. Bibliotekarze, wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem, będą odwiedzali czytelników raz w tygodniu – w poniedziałki,  w  godzinach od 11.30 do 14.30.  Chęć zwrotu książek, czytelnicy  będą zgłaszać w ten sam sposób.

1

Oferta edukacyjna filii na rok szkolny 2019/2020

W nowym roku szkolnym filie Biblioteki Raczyńskich zapraszają czytelników na zajęcia dla dzieci  i młodzieży. Oferta kierowana jest  do zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych oraz indywidualnych czytelników, chcących wziąć udział w zajęciach literackich, plastycznych i animacjach ruchowych.  Szczegółowych informacji dotyczących zajęć udzielają bibliotekarze w danej filii.

>> Więcej

0

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

W nowym roku szkolnym zapraszamy na zajęcia dla dzieci  i młodzieży organizowane w Bibliotece Raczyńskich i jej placówkach. Oferta kierowana jest  do zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych oraz indywidualnych czytelników, chcących wziąć udział w zajęciach literackich, plastycznych i animacjach ruchowych.  Szczegółowych informacji dotyczących zajęć udzielają bibliotekarze. Pełna oferta edukacyjna dostępna jest tutaj.

0
Rozmiar czcionki
Kontrast