aktualności

plakat wydarzenia Wokół Iłły

Wokół Iłły

22 września (wtorek) godz. 18.00, Biblioteka Raczyńskich

Zapraszamy na wieczór poświęcony twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany film „Kazimiera Iłłakowiczówna” i przypomniana zostanie postać pisarki, fragmenty wspomnień Iłłakowiczówny z książki „Ścieżka obok drogi” przeczyta Ewa Dałkowska.

Organizatorami wydarzenia są Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP , TVP Poznań i Biblioteka Raczyńskich.

0
wypożyczalnia

Wznowienie działalności czytelni w głównym gmachu i domu literatury

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

 z dniem 31 sierpnia wznawiamy działalność czytelni w gmachu głównym. Ze względu na reżim sanitarny,  czytelnią dostępną  dla wszystkich czytelników będzie Czytelnia Zbiorów Specjalnych, mieszcząca się w nowym gmachu na III piętrze. W Czytelni może pracować jednocześnie 6 osób. Korzystanie z Czytelni wymaga zamówienia zbiorów oraz zarezerwowania terminu i godziny wizyty z odpowiednim uprzedzeniem.  Podczas korzystania z czytelni czytelnicy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust.   Tego dnia Dom Literatury również wznawia udostępnianie swoich zbiorów na miejscu. 

Kontakt: Czytelnie tel. 61 88 58 918
Dom Literatury tel. 61 855 12 44

 Szczegółowe zasady dot. Czytelni Zbiorów Specjalnych:

 1. W Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniane będą zbiory z kolekcji Księgozbioru Podstawowego, Archiwum Dziecięcego, Czasopisma-magazyn oznaczone symbolem „Do korzystania w Czytelni Ogólnej” oraz zbiory specjalne. Ze względu na różnorodność zbiorów Biblioteka zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania zamówienia, zgodnie z możliwościami technicznymi jego realizacji.
 2. W Czytelni może pracować jednocześnie 6 czytelników.
 3. W związku z ograniczeniem liczby miejsc dla czytelników każda wizyta wymaga obowiązkowej rezerwacji mailowej pod adresem informacja@bracz.edu.pl. Zbiory są udostępniane wyłącznie czytelnikom posiadającym rezerwację miejsca w Czytelni. Udostępnianie odbywa się według następującego schematu: od poniedziałku do piątku w przedziałach  czasowych: 09.00-11.30, 12.00-14.30, 15.00-17.30, 18.00-19.45. zbiory specjalne udostępniane są od poniedziałku do piątku w przedziałach czasowych: 09.00-11.30, 12.00-14.30. Czytelnik może dokonać rezerwacji miejsca maksymalnie na dwa, wybrane przez siebie przedziały czasowe.

4. Zamówienie należy złożyć na adres informacja@bracz.edu.pl najwcześniej 5 dni roboczych, a najpóźniej 2 dni robocze przed zarezerwowanym terminem wizyty, w treści podając swoje dane: imię i nazwisko, nr karty czytelnika, numer telefonu oraz dane książki: autora, tytuł, rok wydania, jej sygnaturę, a w przypadku czasopisma: tytuł, rok wydania, rocznik/tom, nr zeszytu, sygnaturę.

5. Czytelnik może zamówić do Czytelni jednocześnie nie więcej niż 5 jednostek materiałów bibliotecznych po sprawdzeniu ich dostępności w katalogu on-line.

6. Czytelnicy przed wejściem do czytelni zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem    umieszczonym przy wejściu. Czytelnicy w trakcie pracy w Czytelni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. 

7. Podczas przerw sanitarnych czytelnik jest zobowiązany opuścić przestrzeń Czytelni.

8. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji lub zaleceń dyżurnego bibliotekarza lub pracownika  wewnętrznej służby ochrony Biblioteki czytelnik może zostać zobowiązany przez dyżurnego  bibliotekarza lub pracownika wewnętrznej służby ochrony Biblioteki do niezwłocznego zwrotu udostępnionych mu zbiorów oraz opuszczenia terenu Biblioteki.

Szczegółowe zasady dot. funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego (Dom Literatury)

 1. W Ośrodku może pracować jeden czytelnik.
 2. W związku z ograniczeniem liczby miejsc dla czytelników, każda wizyta wymaga obowiązkowej rezerwacji mailowej pod adresem dom.literatury@bracz.edu.pl. Zbiory są udostępniane wyłącznie czytelnikom posiadającym rezerwację miejsca w Ośrodku. Udostępnianie odbywa się od poniedziałku do piątku w przedziałach  czasowych: 10.00-12:00 i 13:00-15:00.
 3. Zamówienie należy złożyć na adres dom.literatury@bracz.edu.pl najwcześniej 5 dni roboczych, a najpóźniej 2 dni robocze przed zarezerwowanym terminem wizyty, w treści podając swoje dane: imię i nazwisko, nr karty czytelnika, numer telefonu oraz dane książki: autora, tytuł, rok wydania, jej sygnaturę, a w przypadku czasopisma: tytuł, rok wydania, rocznik/tom, nr zeszytu, sygnaturę.
 4. Czytelnik zgłaszający chęć korzystania ze zbiorów rękopiśmiennych jest zobowiązany z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem zgłosić kwerendę oraz umówić termin wizyty w Ośrodku
 5. Czytelnik ma prawo zamówić jednocześnie nie więcej niż 5 jednostek materiałów bibliotecznych po sprawdzeniu ich dostępności w katalogu on-line.
 6. Czytelnik przed wejściem do czytelni Ośrodka zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu. Czytelnicy w trakcie pracy w czytelni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. 
 7. Czytelnik zajmuje wskazane przez bibliotekarza miejsce, gdzie znajdują się przygotowane dla niego materiały biblioteczne.
 8. Podczas przerw sanitarnych czytelnik jest zobowiązany opuścić przestrzeń Ośrodka.
 9. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji lub zaleceń dyżurnego bibliotekarza czytelnik może  zostać zobowiązany do niezwłocznego zwrotu udostępnionych mu zbiorów oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
0

Zmiany godzin otwarcia

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Od 1 września br. wejdą w życie następujące zmiany godzin pracy Biblioteki:

 • W soboty budynek główny (pl. Wolności 19) będzie czynny w godzinach 10.00 -17.00
 • Biblioteka dla dzieci (F11dz), Aleje Marcinkowskiego 23 będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00, a w soboty 10.00-17.00.
 • Filia 12 (ul. Arciszewskiego 27) oraz Filia Wildecka/F53 (ul. Robocza 4a) otwarte będą w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 13.00 – 19.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 14.30.
 • Filia 32 na os. Armii Krajowej ponownie zaprasza Czytelników w standardowych godzinach (poniedziałki, środy i piątki w godzinach 13.00 – 19.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 14.30).
 • Filia Naramowicka ul. Rubież 14a/37 będzie czynna w soboty w godzinach 9.00-15.00

0
wnętrze wypożyczalni

Wolny dostęp do półek i wznowienie działalności kulturalnej

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

od 3 sierpnia przywracamy wolny dostęp do półek oraz wznawiamy stacjonarną działalność kulturalną. Cały czas pozostają w mocy reguły zachowania bezpieczeństwa. W celu sprawnej organizacji pracy związanej z obsługą czytelnika oraz zachowaniem bezpieczeństwa pracowników i użytkowników obowiązują następujące zasady:

>> Więcej
0
plakat akcji lato

Lato z książką online

Lato to tradycyjnie czas spotkań bibliotekarzy z małymi czytelnikami i wspólne odkrywanie piękna literatury i świata. W tym roku z po raz pierwszy jedna z najstarszych bibliotecznych akcji, czyli  Lato z książką  zostanie przeniesiona  do internetu. Bibliotekarze z kilkunastu filii  przygotują dla dzieci  filmy  m.in. z zadaniami plastycznymi oraz prezentacjami, nawiązującymi do tematu odkrywania przyrody i poznawania tajemnic fauny i flory. Nie zabraknie też opowieści i  książkowych rekomendacji publikacji popularnonaukowych dla najmłodszych. 

Zapraszamy też do wysłuchania braczytanek wg „Tajemniczego ogrodu” w lipcu i sierpniu, dwa razy w tygodniu będziemy czytać adaptację jednej z najpopularniejszych powieści w literaturze dziecięcej,  opowieści o przemieniającej sile przyjaźni i pięknie natury.

Filmy będą publikowane m.in. na Facebooku i Instagramie biblioteki oraz na bibliotecznym kanale You Tube.

0
Rozmiar czcionki
Kontrast